logo

 

Debatten

Het debat in Rotterdam op 1 oktober 2001 was georganiseerd door Studium Generale. Er waren ca. 120 belangstellenden. Het was een debat tussen voor- en tegenstanders onder leiding van Anton Zijderveld met Jan Marijnissen en Arjo Klamer, die namens de stichting 'Stop de uitverkoop van de beschaving' het woord voerden, en Stef Blok, VVD-Kamerlid, en Ivo van Wildenberg, consultant. Gediscussieerd werd over de definitie van beschaving en over twee stellingen:

  1. De vrije markt is een zegen voor de beschaving. Hierbij werd vooral gediscussieerd over de grens tussen overheid en markt.
  2. De teloorgang van de beschaving is niet zozeer een kwestie van te veel of te weinig marktwerking, maar vooral een gebrek aan morele zelfbeheersing. Allen vonden het begrip 'teloorgang' te zwaar en 'uitverkoop' een betere term.

Het debat in Nijmegen op 22 oktober 2001 vond plaats in debatcentrum Lux en was georganiseerd door de stichting zelf. Er waren 76 belangstellenden.
Onder leiding van Pieter Varekamp hielden Dorien Pessers en Wouter van Dieren een inleiding over het initiatief 'Stop de uitverkoop van de beschaving'. Vervolgens gaven drs. B. Poelert, de kopschef van de Regiopolitie Zuid-Gelderland, Pieter Hermsen, manager in de geestelijke gezondheidszorg, Janneke Stam, de rector van het Montessoricollege voor voortgezet onderwijs in Nijmegen en Leon Wecke, polemoloog, vanuit hun eigen praktijkervaring hun visie op de uitverkoop van de beschaving gaven.
Dhr. Poelert zag het initiatief als een bewijs van de kentering in het denken die langzaam zichtbaar wordt en te vergelijken is met de beweging in de jaren '60 toen het heel normaal was dat je je als jongere druk maakte over de verschillen in de wereld. Hij sprak van een golfbeweging. Volgens hem vindt er momenteel een revivalling van de sector overheid plaats, hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit het aantal nieuwe aanmeldingen bij de politieopleiding. Volgens mw. Stam is er in het onderwijs (nog) geen sprake van een omslag in het denken. Volgens dhr. Hermsen gaat het niet om goed en kwaad, maar om wat je raakt. Iedereen weet deep down wat beschaving is. Gerelateerd aan ons welvaartsniveau is het met de geestelijke gezondheidszorg in Nederland net zo erg als in Roemenië. Hoewel minister Borst en de Inspectie voor de Gezondheidszorg spreken van middeleeuwse toestanden in de geestelijke gezondheidszorg heeft Borst slechts 50 mln extra uitgetrokken in plaats van de benodigde 2 mld.
Dhr. Wecke had vooral kritiek op het initiatief en het manifest 'Stop de uitverkoop van de beschaving'.
Vervolgens vond een discussie plaats tussen de sprekers en de zaal.
Enkele aanwezigen gaan het initiatief 'Stop de uitverkoop van de beschaving' regionaal een vervolg geven.

 

Lees het manifest | Veel voorkomende vragen | Reageer op het manifest | Lees de reacties | Reactie op de reacties