logo

Stop de uitverkoop van de beschaving

Reacties

Het beste lijkt mij om actie te voeren, dan maar staken, de boel plat gooien net zolang todat men in den haag eens wakker wordt en hun fouten realiseren en onder ogen zien dat het anders moet.
 Maar ik zie dit helaas niet snel gebeuren want ook de vakbonden blijven muis stil hierover. 
Praatjes vullen inderdaad geen gaatjes, het is daarom ook een signaal naar iedere beweging en vakbond maar ook sociale partijen om eens landelijk actie te gaan voeren, want op deze manier gebeurt er niks en worden we alleen maar verder en meer uitgeknepen. Een generale oproep om te gaan staken lijkt me een goede start. Dat gaat nederland wel veel kosten maar deze regering wijkt voor niets anders en luistert verder niet.

Richard de Jong


Allemaal prima, maar waar blijft die organisatie,waarbij ik me dan ook werkelijk bij aansluiten kan en dat er dan ook iets wordt gedaan... Wij laten alles maar over ons heen gaan. Was het ijzeren gordijn er nog maar... daardoor was West-Europa toen socialistisch en sterk een sterke buffer tussen Rusland en Amerika,zodoende was West-Europa sociaal.

Vroeger op school (bij "staatshuishoudkunde" heb ik geleerd, dat openbare nutsbedrijven altijd in handen van de overheid moesten blijven om zo uitbuiting van de lagere klasse te voorkomen ...toen liep alles goed. Welke ellende hebben wij nu met al die privatisering.

Net als het uitvindsel "Ben Laden" deze man bestaat niet ...is uitgevonden door de cowboys...daar in Amerika moet je altijd "the good and bad guys" hebben.

Paul, Nunhem


Stop! Als dertiger moet ik me nu in het weekend ook al gaan verdiepen in zorgverzekeraars, pre-pensioenen, energiebedrijven, telefoonaanbieders, de juiste scholen voor de kinderen, de juiste thuiszorginstelling voor de grootouders. Alles zelf regelen? Nu kan het nog, maar hoe doe ik het straks als ik oud ben en het niet meer begrijp?

Had deze uitzoek ellende voorkomen, geen keuze, maar gewoon aan de overheid laten voor ons allen!

M. Baard, Den Haag


De beschaving van Nederland wordt uitverkocht. 'Urban'muziek, het toenemende islamisme, het opnieuw oplevende Christendom, Marokkaanse straatschoffies, verharding, terrorisme, lafheid, bangheid, anti-nationalisme, anti-conservatisme. Allen vormen zij bedreigigen tot wat wij noemen 'Westerse beschaving'. De beschaving die West-Europa, Canada, VS, Australie en Japan beslaat. Laten wij deze beschaving behouden. Wat is daarvoor nodig? 1. Halt immigratie. 2. Stimulatie emigratie. 3. Investeringen in het onderwijs, dat is de reden waarom de internationale bedrijven zich in Nederland vestigen, onze basis van werkgelegenheid en een welvarend bestaan. 4. Het Nederlandse cultuurschap weer prioriteit maken, andere culturen kunnen als subcultuur fungeren. 5. Nederlandse geschiedenis weer prioriteit, zonder (linkse) toenadering, wijzingen, of what so ever. Objectiviteit!

Tom den Hollander


Briljant stuk. Verwoordt naar mijn idee uitstekend waarom mensen hun gevoel van trots kwijtraken. Waarom in toenemende mate mensen weg willen uit Nederland. Balkenende II is het dieptepunt van deze uitverkoop van beschaving. De psychologische schade van het geheel is verlies van identiteit. Dat maakt het voeren van een politiek van angst gemakkelijk. De vreemde nadruk op veiligheid en de bestrijding van terrorisme maakt het aantasten van burgerrechten en van privacy tot een gewoonte, waarbij men weinig weerstand ondervindt. Discriminatie, xenofobie en homofobie zijn logische verschijnselen in die setting.
Ja, onze beschaving is ver heen. Het is tijd om er iets aan te doen. En aangezien ook de angstige coalitiepartijen in de Tweede Kamer vergeten zijn dat het hun taak is om volksvertegenwoordiging te zijn, zullen we het als burgers op onszelf moeten nemen om deze regering, die zowel zeer schadelijk als schandelijk is voor ons land, naar huis te sturen. En dat is alleen mogelijk als we een brede burgerbeweging op gang brengen. Ik heb een bescheiden start gemaakt in mijn omgeving met de BB Nederland en zoek naar coalitiepartners. Het is meer dan genoeg geweest.

Astrid van Kopppen
Amsterdam


Het artikel "Eigentijdse drama's", hoe kwaliteit uit de publieke sector wordt geperst, sluit naadloos aan bij "Stop de uitverkoop van de beschaving". Te lezen op www.managementsite.net. Te vinden in de Top-10 van best beoordeelde artikelen of in de rubriek "Kwaliteit & Klant".

Marc Oskam
Amsterdam


Het excuus van de "eigen verantwoordelijkheid" wordt gebruikt om alles af te wentelen wat de regering niet meer kan opbrengen. Onlangs voor zichzelf wel een loonsverhoging van 30% geregeld, dus volgt de top v/h het bedrijfsleven [en ook de publieke sector] met de  graaicultuur .
Door het materialisme en de individualisering is de mens verworden tot homo economicus . Die werkt, telt mee; anders wordt men gekort of [weg]gesaneerd. Ik zie liever solidariteit onder de mensen dan het leven zoals in de VS.
 Provincies en gemeenten, alles in de publieke sector doet hieraan mee. Service neemt af, kosten nemen toe; i.h.b. door topzware, dure ambtenarij. Met een pennenstreek treffen de overheden maatregelen die juist de zwaksten treffen. Vaak wordt hierbij het paard achter de wagen gespannen.Voorbeeld: huren vrijgeven, huizen bouwen, daarna pas de hypotheekrente afschaffen. Doe het alstublieft andersom – dan gaan vanzelf de prijzen omlaag. Wie dan wil, verhuist alsnog.
 
Ralph Schell
Niewegein


Een prachtig initiatief. een tegenactie tegen de liberalisering van ons land.
Hopelijk zullen veel mensen inzien dat het allemaal te ver gaat en dat de neo-liberale markteconomie alleen maar in het leven geroepen is om de rijken nog rijker te maken. Waarbij volledig aan de sociale en milieu aspecten voorbij gegaan wordt. 
Het is heel mooi om actie te voeren tegen de krachten die de mensen willen devalueren tot een stukje produktiecapaciteit en verder geen rekening houdt met de mens achter de machine. Graag zie ik mijn naam ook onder dit maninfest staan!

Bert Wolfswinkel
Heerhugowaard


In een markt gaat het niet om mensen, maar om wat zij opleveren. Als iemand ziek is, overwint het prijskaartje medeleven. Als iemand te oud is, dan is die persoon te duur. Dat hij werk of geld nodig heeft, dan interesseert de markt niet. Nee hoor, zo iemand vraagt maar een uitkering aan... En als die persoon dat dan daadwerkelijk doet, noemt diezelfde markt hem een profiteur, die leeft van "belastingcenten'' .  
Hoe kan iemand ook maar overwegen zo'n onmenselijk iets als het kapitalisme en marktdenken te steunen? We hebben het hier over mensen, en dat zijn geen dingen die je zomaar even kunt weggooien als het allemaal te prijzig wordt. Mensen zijn waardevol omdat het mensen zijn!

Wendy Schuchmann


Onrechtvaardigheid wordt nu getolereerd, discriminatie is een feit, sluwe mensen die hun geld verdienen over de ruggen van anderen zitten in de top van bedrijven en krijgen voor hun gedrag nog een bonus ook, armoede wordt steeds erger, verschillen tussen mensen groter en daarmee ook de kansen op de arbeidsmarkt, onevenwichtigheid en het teveel belang hechten aan denken heeft al veel mensen ziek gemaakt, klokkenluiders moeten voortaan maar weer hun mond gaan houden (ze vormen een bedreiging?!?)

Ik wil me niet meer gek laten maken door gekken en protesteer mee. Er moet weer beschaving komen en besef dat niets vanzelfsprekend is en in hoeverre hebben we recht op alles wat we onszelf toebedelen? We zijn met velen en de ogen sluiten zoals nu gebeurd leidt alleen maar tot (balken-)ellende.

Cynthia Mensma
Sneek


Tjee, dit heb ik veel te laat gelezen. Nu anno 2005 is alles erger dan ik dacht. Nu pas mijn ogen open. Kijk uit voor managers, het is het virus van Nederland.

Een conducteur uit Lelystad


Dit manifest is een goede zaak, de verschraling van onze beschaving is een feit. De taalarmoede onder de jeugd is schrikbarend en de fatsoensnormen worden dagelijks overschreden. De toenemende agressie is beangstigend.  Door mijn werk op een spoed eisende hulp afdeling in een ziekenhuis wordt ik daar voortdurend mee geconfronteerd. Men vindt het de gewoonste zaak van de wereld frustratie te botvieren op verpleegkundigen en artsen. Daarom roep ik ook volmondig   Stop de uitverkoop van de beschaving.

WillyVittali
Amsterdam


Ik ben het in grote lijnen eens met het manifest. De Overheid denkt alleen maar aan marktwerking, het economische staat voorop, iedereen aan het werk en diegenen die om wat voor reden dan ook niet aan de bak komen, worden met schamele voorzieningen afgescheept.Het wordt tijd voor een ander beleid, een andere Regering die hopelijk wel oog heeft voor de noden van de mensen. Linkse rakkers doe er wat aan.

J.E. Mulder
Amsterdam


Ja ik ben het er helemaal mee eens; zoals ik nu weer hoorde mogen sommige landen (Duitsland en Frankrijk) weer boven de 3% gaan zitten. Waar blijf je als klein (dik betalend) land als er toch door de grote jongens deze beslissingen worden genomen. Nog even dan hebben we met z'n allen helemaal niets meer te vertellen. Samenwerking o.k. maar niet ten koste van alles.

Wim Stift


Een goede actie. Het is onvoorstelbaar dat onze sociale verworvenheden stukje bij beetje afgebroken worden. Het zou nu toch onderhand duidelijk moeten zijn dat marktwerking alleen voordelig is voor een kleine toplaag van de bevolking en dat de rest er juist de dupe van wordt. Toch is het knap van deze toplaag dat het zijn egoistische gedachtegoed zodanig weet te verwoorden en uit te voeren dat menigeen juist denkt er beter van te worden door de beschikbaarheid van goedkopere producten en diensten. We worden zodanig gehersenspoeld dat we ons laten leiden door winstbejag terwijl kwaliteit en solidariteit van ondergeschikt belang worden geacht.

Linda Dielemans
Noordwijk


helemaal eens met het manifest. de nieuwe europese grondwet zal het nog erger maken. nederland scoorde ooit beter en veiliger, maar sinds het europese gebrabbel verliezen we heel snel onze souvereiniteit, lees: zelfbeschikkingsrecht, en zullen we opgaan in de melancholieke praatjes van europese politici die alleen maar het eigenbelang zoeken en verdedigen en geen boodschap zullen hebben aan provinciale probleempjes in het districtje nederland.

Martin Visser


Misschien een rare vraag maar waarom moeten wij burgers eigenlijk meedoen aan de economie. De elite heeft dit model toch bedacht laten ze dit ook maar weer oplossen. Laat de bedrijven en de producenten lekker concurreren met het buitenland. Maar laat de eenvoudige mensen met rust, wat kan mij het schelen dat Paars 1 het begrotingstekort heeft doen oplopen. Het gaat er mij om dat het een onzinnige gedachte is te kunnen concurreren met China of India. Economie = dat is toch dat piramidespel ;-)
 
R.J.F. Karel
Velserbroek


Hoe is het mogelijk! Nooit geweten dat dit manifest bestond... Vorige week heb ik nog uitgeroepen in besloten kring dat het tijd werd voor een nieuwe vorm van communisme! Ik erger me in toenemende mate aan de wantoestanden in de hedendaagse maatschappij en met name de kloof die ontstaat tussen de "haves" en de "have-nots". Als arbeiderszoon heb ik het toch niet slecht gedaan; ik heb kunnen studeren en ben leraar kunnen worden, maar het is nog maar de vraag of ik de studie van mijn twee zoons zal kunnen financieren... Wat mij het meest steekt is dat alles wat onze ouders en grootouders in de laatste 150 jaar bereikt hebben op het gebied van welvaart en welzijn in de laatste 20 jaar grondig naar de kloten geholpen is... en niet alleen de politiek de schuld geven mensen, want wij hebben die droplullen gekozen!! Toen ik 18 jaar was had je in mijn woonplaats in iedere wijk een jeugdhuis waar wij in de weekends op stap gingen, we hadden wel vijf mogelijkheden... nu is er nergens meer een plek voor die jongelui!! Als mijn zoons dadelijk zo oud zijn dat ze op stap gaan moet ik ze ook laten gaan naar schimmige en veraf gelegen etablissementen omdat er niets te vinden is voor ze in hun eigen woonplaats. Stop de uitverkoop! is uit mijn hart gegrepen en ik zal dit initiatief verdere bekendheid geven en steunen, o.a. via mijn eigen website www.harryvelraeds.nl. Kom op mensen, wees eens solidair en doe wat!!

Harry Velraeds
Brunssum


Waar moet het naar toe? momenteel staat alles in het teken van het ruilmiddel: geld. Het is een eigen leven gaan leiden en het merendeel stinkt erin. Graag zou ik willen dat er akties kwamen (Brussel 19 Maart, tegen dienstenrichtlijn van Bolkestein, komt allen) is een goed begin van, maar er moet veel meer. Die toespraak van Balkenende op de Bilderbergconverentie zegt genoeg, hij heeft zijn ziel verkocht! Iedereen met maar een millimeter sociaal gevoel in zijn lijf moet in opstand komen tegen de graaicultuur van de happy few!

Sabineke van Schie


Normaal ben ik wel te porren voor een goede uitverkoop. Deze is wat mij betreft aan de dure kant. Het probleem is dat Nederlanders een kudde schapen is die loopt te mekkeren op van alles (vooral aan de bar in het café). Maar als er iets moet gebeuren (pas op Minister Dekker met haar volkomen belachelijke huurplannetjes) niet thuis geeft. Wat dat betreft kan je respect hebben voor de fransen, zij leggen het land plat als ze iets dwars zit. Hier gaan we staken omdat we op ons zestigste op de golfbaan willen staan ( of lekker veilig achter de geraniums natuurlijk). Maar goed, ik hoop dat dit initiatief werkt en dat we een keer wereldwijd in vrede achterover kunnen zitten en zeggen: "die sinterklaas had gelijk: eerlijk zullen we alles delen, makkers staakt uw wild geraas..."

Steef Buis
Heiloo


Ik schaar mij volledig achter de tekst van dit manifest. Wel wil ik er iets aan toevoegen. 
Wij hebben deze teloorgang van allerlei waarden, als burgers, toegelaten en deels zelfs gecreëerd. Er is (en wordt) op grote schaal misbruik gemaakt van collectieve voorzieningen. Door bedrijven, werknemers, werklozen, door zeer velen, in alle lagen en sectoren van de maatschappij, die alleen aan hun eigen belang denken, en dan nog op korte termijn. 
Verder is het zo dat in economisch goede tijden iedereen meer wil en niet wil horen over bezuinigingen of zelfs maar verantwoorde uitgaven. Als een politicus dan daarover zou beginnen, zou hij onmiddellijk electoraal afgestraft worden. 
We moeten dus allereerst de hand in eigen boezem steken. Dit neemt niet weg dat er inderdaad een uitverkoop gaande is die absoluut gestopt moet worden. Het verbaast mij dat de vakbonden dit nog niet opgepakt hebben. Dit manifest dateert al van jaren geleden. Wie gaat er nu echt actie ondernemen? En: hoe breed wordt dit eigenlijk gedragen door de Nederlandse bevolking?

A.M.G.C. Meijerink


Als toeval bestaat, kwam ik vanmorgen, 24-10-2004, toevallig op deze pagina terecht.Vol ongeloof las ik het manifest: ik wist helemaal niet dat deze 'beweging' bestaat. Fantastisch, zo'n geluid na die hopeloze jaren met Balkenende.Wat ik niet begrijp is,dat je van 'Stop de uitverkoop' nu niets meer hoort. Het is nog actueler dan in 2000/2001 lijkt me. Met al die 'vooraanstaande' Nederlanders moet er toch meer te bereiken zijn dan tot nu toe?! Bij de vakbeweging moet er nu toch ook het een en ander te halen zijn.
Ik steun het initiatief van harte en hoop op een revival.

Lucie Vos-Thomas
Duivendrecht


Heel aardig; een grote mond opzetten; nobel streven en mooi geformuleerd. U lijkt wel politici. Maar zolang de centrum-rechtse coalitie aan de democratische macht is; het koningshuis zit waar het zit en u met uw manifest niet de juiste mensen bereikt zal er wel niet zoveel gebeuren, of denkt u van wel?

Uw sociale geweten is gesust; dat is wat uw manifest bij mij oproept. En toch veel succes met uw beweging op linksbuiten! Maar beweeg eens wat harder alstublieft!

Pieter Smits
Grave


Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk hoe onze regering de sociale voorzieningen in de uitverkoop doet. Investeren in wapens en oorlog  en tegelijkertijd de sociale voorzieningen wegbezuinigen is in mijn ogen sociaal terrorisme! Hoe lang moeten we het nog doen met deze zogenaamd democratische regering voor de rijken?

M.Damen


Consumentisme en hedonisme. Wie of wat je bent, telt niet. Hoeveel je bezit, wel. Maar doe nu niet alsof dit een nieuw verschijnsel is, alsof de beschaving hier verloren gaat. We stappen alleen maar terug naar duistere tijden, en nog niet eens zo ver: het reactionaire vullis dat de macht hier in handen heeft, verlangt terug naar de tijd van hun en onze grootouders. En dat is begrijpelijk, want begin 20e eeuw waren hun grootouders de volgevreten heren in de villa's, terwijl onze grootouders de hongerige knechten in de sloppenwijken op driehoog-achter waren.
Wat hier beschaving genoemd wordt, is de verzameling sociale verworvenheden van het volk, die het kreeg na het trauma van de Tweede Wereldoorlog, toen zelfs rechts geschrokken besefte dat het zo niet langer kon. Dat trauma is door de nieuwe generaties van leiders vergeten, en nu mogen geld en erfelite weer gewoon hun oude posities innemen, en de lagere orden vertrappen.
 Een verhaal tegen het consumentisme en de menselijke zelfoverschatting en zelfverheerlijking www.gundor.org : aanbevolen! Is eigenlijk een aanklacht tegen de mensheid: j'accuse le humanité!

Tal van Kekem
Gorinchem


Willen we in de toekomst onze kinderen en kleinkinderen een leefbaar land geven?
Dan zouden we onze prioriteiten moeten verleggen en moeten kijken naar waarom vadertje Drees en alle anderen die begin vorige eeuw gevochten hebben voor een leefbare samenleving, zo hard hebben geknokt om dit te bereiken.  Ik zeg steeds vaker tegen mensen om mij heen dat we in een atmosfeer van een politiestaat en bananenrepubliek dreigen te vervallen. Wat houdt ons tegen om te verhuizen? Zou me niets verbazen als in de nabije toekomst het probleem niet de immigranten zijn, maar de vele emigranten! Jonge sterke mensen die de maatschappij dragen, trekken net zo makkelijk hier weg, als dit kabinet onze sociale waarden weggooit!!! In Denemarken is het beter!

M.C. van der Burgh
Wijk bij Duurstede


Een goede actie!!!
Als goede nederlander heb ik toch iets te mekkeren.
Waarom nu in Godsnaam een comité van aanbeveling???
Dit geeft mij een gevoel dat wij, gewone burgers, een soort van elitaire bovenlaag nodig hebben om te beslissen of we wel / niet meedoen!!!
Sorry, moest ik even kwijt.

Wim Flokstra
Enschede


U voert een achterhoedegevecht. Er zal een nieuwe Fortuyn opkomen, steeds weer, totdat het linkse gif uit de Nederlandse samenleving wordt geneutraliseerd. Dankzij uw gedachtegoed hebben wij in Nederland nu bijna 1.000.000 WAO’ers, 26.000 uitgeprocedeerde asielzoekers die nog niet zijn uitgezet en die dankzij uw club onnodig lang in de asielprocedure hebben gezeten. Als u daadwerkelijk de uitverkoop van de beschaving wilt stoppen, begin dan als linkse kerk eens constructief mee te doen!!! Het gevaar van extreem-rechts schuilt in de starheid en kortzichtigheid van extreem-links... Waak daarvoor, vooral als linkse club!!!

R.M. Leeuwenburgh


Ik ben zeer blij met dit manifest. Ik wilde iets doen tegen het materialistische c.q. individualistische gedrag van tegenwoordig, maar al die tijd wist ik niet waar ik moest beginnen. In het verleden frustreerde dit, sinds ik begonnen ben bij mezelf is de frustratie weg. De beschaving begint met begrip, verplaatsen in de medemens en haar achterliggende cultuur. Als ieder mens elke dag bewust is van het feit hoe ze onbewust mensen veroordelen, dan hebben we de eerste stap van bewustwording al gezet. Als ieder mens zich meer bewust wordt dat alles wat vanzelfsprekend lijkt niet vanzelfsprekend is, dan zouden er meer mensen geld geven aan goede doelen en instellingen.

A.Altenburg
Amsterdam


Wat voor mij pijnlijk is... op mijn leeftijd van 57 jaar, is dat de regels veranderd worden. Met mij zijn er erg veel mensen die hetzelfde hebben, na jaren arbeid verplicht worden door te blijven gaan. Te veel mensen hebben ten onrechte in de voorzieningen gezeten (jaren), en om dat weer ongedaan te maken zijn de arbeiders de sigaar. En wat mij steekt is... dat het volk het uitmaakt en niet zijn eigen laat afslachten.

W. van Geenen
Rotterdam


Is er wel altijd een beschaving geweest? We zijn beschaafd als het ons goed uitkomt zo is het maar net.Kijk om je heen en zie wat er van de wereld is geworden. Ons rest alleen nog ons vast te klampen aan de consumptiemaatschappij, meer is er niet. Alles hangt aan een zijden draadje. Knoeit iemand in de boeken van een multinational bedrijf, dan hangt de hele wereld op zijn kop. Betalen van hogere premies t.b.v. je pensioen en verzekeringen omdat deze bedrijven zo nodig met het geld van de gewone mens op de beurs moeten gokken. En dan nog de invoering van de euro, dat veel gezinnen de kop kost om te kunnen overleven.

Peter Sittrop
Heerlen


De beschaving wordt met de nieuwe kabinetsplannen nog verder teruggedrongen. Ik hoop dat de jonge generatie in het verweer komen. Zij weten niet wat het is om arm te zijn. Ze zijn opgevoed in rijkdom, denken ze, dat het altijdzo zal blijven, maar ook jullie zijn een keer aan de beurt om oud en ziekte worden. Dan is er geen enkele sociale voorziening meer, kun je met eendoos onder de brug gaan liggen, als er dan nog plek is tenminste. Mensen,kom in actie tegen deze tweedeling in de maatschappij.

R.Voltman
Doetinchem


Ik sluit mij volledig aan bij de inhoud van het manifest! Ik zie met lede ogen aan hoe de afgelopen jaren verzelfstandiging en prijsverhogingen enz. hebben geleid tot een afbraak van de sociaal-economische statuur van het individu en verrijking van het vrije ondernemerschap... echter zonder zelfstandig ondernemerschap als onderdeel van de maatschappij te willen veroordelen... echter zaken moeten wel in perspectief blijven. Hoewel ik nooit zo'n actiebereidheid heb getoond maar wel symphatie met de minderbedeelden; ben ik nu bereid me in te zetten en wens ik jullie veel sterkte en succes.

Wim van Nerum.
Capelle a/d IJssel


Ik reageer vooral op de reacties (ik sta volledig achter het manifest). Het is goedkoop de grote massa te verwijten dat zij zelf de regering hebben gekozen. Zou de CDA-massa voor deze regeringsplannen hebben gekozen? Ik denk het niet. Dus niks eigen schuld dikke bult. Voor mij is Jan het boegbeeld van de SP. In hem heb ik een rotsvast vertrouwen. Maar ken ik hem echt? Moet ik als werknemer instemmen met de plannen van de OR? Ken ik hun geheime agenda's? Wij hebben al enkele decennia te maken met regenten. Intriganten! Pim Fortuyn en Volkert van der G. waren daarvan de meest uitspringende exponenten. Jullie misschien niet, maar mij brengen ze in verwarring. Menen ze wat ze zeggen? Achteraf zie je steeds weer dat ze er niks van menen. Vandaag hoorde ik die bak ellende Femke Halsema antwoorden dat hij destijds zei wat hij zei omdat hij toen lijsttrekker was, maar nu is hij premier. Pardon...? En laten we vooral pleiten voor gekozen burgemeesters! Kunnen deze regenten hun salarissen verdubbelen (hun taak is toch verdubbeld en Moberg verdient toch ook 2 miljoen per jaar!). Leuk hoor Jan, die sollicitatieplicht voor ex-kamerleden. Maar geloof je echt zelf dat er sancties op zullen volgen? Ze zitten niet in de bijstand! Raadsleden hoeven zich nog steeds niet aan het loket te vervoegen als ze een nieuw paspoort aanvragen. Nee: ze krijgen een voorkeur behandeling van het hoofd van dienst. En hoeveel van ons zijn helers? Zonder voortdurende zelfreflectie, in de spiegel kijken, verandert onze samenleving niet en is de vrede nog eeuwen verwijderd

Thomas de Wreede
Rotterdam


Wat voor regering we ook hebben, hoge ambtenaren op de achtergrond hadden de kaarten reeds geschud voor het te voeren uitkleedbeleid van de armeren onder ons. Mensen die toch al moeite hebben rond te komen worden nu op criminele wijze nog meer uitgekleed dan ze toch al lange tijd reeds zijn. Zelf beschik ik over AOW uitkering die met het geweldige bedrag van € 1,40 is verhoogd om de uit de pan reizende verhogingen en eigen bijdragen op te vangen. Het duo Zalm en Balkenende moeten zich schamen voor deze misselijk makende stunt, ja dat zij zich voor dit beleid willen lenen, zelf notabene met hun riante inkomen en dito onkostenvergoedingen. Zo'n houten klaas B'ende bewoont een riant optrekje van schrik niet 7000 Euro per maand. Dit slag mensen heeft geen enkel schaamtegevoel. Die Christelijke partijen dienen te worden afgeschaft. Ik kan aan de gedragingen en verordeningen niets Christelijks en sociaals onderkennen. Er is maar één zich sociaal voelende en uitdragende partij voor mij en dat is de SP! Jan Marijnissen en jouw mensen: veel succes bij het bestrijden van dit schunnige beleid!

Adri Verkaik


Ik zie al een hele tijd weinig echt nieuwe dingen op deze site. Spijtig, want met Balkenende II is de uitverkoop pas echt begonnen.
- Alleen een organisatie hebben met een aardige naam is niet genoeg.
- Goede sier maken door in een comité van aanbeveling te zitten is ook niet genoeg.
- Het water staat vele mensen nu tot aan de lippen. Doe wat!!!!!!!

Marc Dobbelaar


Hoezo beschaving, je bedoelt graaicultuur en nu doet ook de staat in name van de belastingdienst mee door kleine tweede!!!! woning bezitters met ook nog een klein vermogen niet te achtervolgen/ vervolgen. Misdaad loont dus als je het maar niet te groot doet. Kijk dat is de witteboorden crimi van BorisBalenZalm. Moet je eens een klusje gaan doen met welke uitkering dan ook. Ach en Wee van al die kutkloteambtenaartjes die eindelijk weer eens een bezwerend vingertje kunnen opsteken. Dit valt onder de categorie 35 euro voor een klein beetje te snel, ja daar krijg ik echt een veilig gevoel van, en als je bedreigd wordt en die klote politie weer eens geen tijd heeft, als je aangifte wilt doen van dit feit en je in je smoel wordt uitgelachen door dat klootjesvolk dan krijg je echt het gevoel van een beschaafd land. Van mij mag het snel verzuipen!!!

E. van Es
Zwolle


Is het niet opvallend dat het juist de slachtoffers (lees de minder draagkrachtigen) van het huidige beleid zijn die de verantwoordelijke hiervoor in stand houden. Immers, wie kopen er Nike schoenen, wie houden het voetbal hoog, wie eten er bij McDonalds en wie kiezen er voor om een paar euro minder te betalen door vervuilde stroom af te nemen? Het is diezelfde groep die van dit initiatief geen notie heeft.
Ikzelf ben een arbeider en ik werk in een fabriek, als ik om mij heen kijk (naar mijn mede-arbeiders) zie ik mensen die desgevraagd geen behoefte hebben aan een discussie. Ze hebben het druk met hun mobiele telefoons, 3de hands auto's en het spelen van computerspelletjes op hun PC privé computers. Hedonisten, trouwe volgers van de commercie met een "als ik maar te eten heb" mentaliteit. En waarom ook niet! Wie 40 uur per week in vol continudienst achter de band staat heeft zijn zo eigen visie op het leven.
Misschien is het juist zaak dat "onze" beschaving zo snel mogelijk wordt uitverkocht. Want wat is eigenlijk onze beschaving? 2000 jaar van oorlog, onderdrukking en uitbuiting is amper iets om echt trots op te zijn. Zo was het onze beschaving die de allereerste op geld en macht beluste multinational voortbracht (de VOC ja) en goed voorbeeld doet goed volgen.
Ironisch genoeg wordt vaak met beschaving een staatsinrichting bedoeld die oorspronkelijk bedacht is door vorige beschavingen zoals de Soemerische. Terug naar de filosofie van een beschaving zoals die er eens was... kan dat?
De Amerikanen menen van wel. Zij denken dat door het aannemen van de Noachitische wetten de wereld voor (verder) verval te behoeden is. (zie een uittreksel hieronder)

<begin citaat>
H.J.RES.104
Sponsor: Rep Michel, Robert H. (geïntroduceerd 31/1/1991)
Laatste Grote Actie: 20/3/1991
Werd Algemene Wet Nr: 102-14
Titel: Aan te stellen op 26 Maart, 1991, als "Education Day [Dag van
Onderwijs] U.S.A"

Gezien deze morele normen en waarden de basis van de maatschappij vanaf het begin van de beschaving zijn geweest, toen ze bekend stonden als de Zeven Noachitische Geboden.

Gezien het bouwwerk van de beschaving serieus gevaar loopt om terug te vallen in chaos zonder deze morele normen en waarden
<einde citaat>

(wie meer wil weten vind genoeg keywords in het bovenstaande stukje)
Religie van de New Order dus, ik zou er niet op gokken. Maar wat dan?
Ik ben van mening dat uiteindelijk het probleem zichzelf oplost, domweg omdat tot nu toe geen enkel systeem in stand blijft. Uiteindelijk zal er een tekort aan grondstoffen, geld of voor mijn part consumenten zijn. Dat zal het moment zijn dat men anders gaat denken. "de(ze) beschaving wordt voor ons gestopt"
Misschien toch maar even wachten tot december 2012 ?

Frank Barkel
Hoofddorp


Het is de hoogste tijd dat er een eind komt aan het regeren door opgeklopte marktkooplieden. Wij moeten daar absoluut dringend vanaf. Beschaving bestaat niet alleen maar uit (meer) optellen en (minder) aftrekken. Het instand houden van een beschaving vraagt meer dan alleen verstand hebben van handel en PR.
Regerende politici dienen over een gedegen vakkennis te beschikken van het gebied waar zij voor verantwoordelijk zijn. Economen hebben nergens verstand van zolang er niet twee te vinden zijn die over hetzelfde onderwerp een eensluidende conclusie kunnen trekken.

Ben Kobes
Arnhem


Klopt inderdaad allemaal, goed samen te vatten als:
Als je zo hunkert naar het verleden, doe dan wat aan de toekomst!

Martijn Rijsman


Prachtig manifest, maar een theoretisch socialistisch epistel dat net zo generaliserend werkt als Rob Oudkerk's 'K*t-marokkanen'.
Ik werk zelf in de particuliere commerciële thuiszorg. 160 medewerkers, gerund door 6 parttimers (incl. directie). Geen wachtlijsten, nog geen 1% ziekteverzuim en uitsluitend tevreden klanten. Waarom? Omdat we leveren wat de klant vraagt en hem of haar gratis adviseren tegen een tarief dat betaald wordt uit een Persoonsgebonden Budget (PGB).
En dat doen wij van een tarief dat 1.5 tot 2 keer zo goedkoop is dan de reguliere thuiszorg met al haar bureaucratie, zorgmanagers, rayonmanagers, glimmende panden enzovoort. En nog verdienen we onze boterham. Ik zie niet in wat ik verkeerd doe.

Michael Bieler
Zoetermeer


En nu? Is de uitverkoop verleden tijd? Waar is de aktie waarop Nederland zit te wachten? Een land met weinig ruggegraat kan het zich niet veroorloven door te sudderen in een saus van te grote eigenwaarde en te klein besef van waarde.
Gaan we laten zien dat we wel degelijk besef hebben van beschaving, van medemenselijkheid, van compassie? Als dit initiatief meer dan droge inkt wil zijn moet er wel wat gebeuren dan alleen maar praten over. Kies een onderwerp en ga ervoor. Organiseer wat als je toch onder een noemer bent gaan werken. Zeg ook daadwerkelijk stop. Want anders wordt het weer zo'n typisch Hollands Poldermodel-initiatief waarin meer wordt gepraat dan gedaan.

Folkert Rinkema
Amersfoort


Dit initiatief ondersteun ik van harte. De marktgedachte is helemaal doorgeslagen en berooft mensen van hun menselijke waardigheid en medemenselijkheid. In plaats daarvan moeten we allemaal de economische wetten als uitgangspunt voor ons handelen nemen en dus vooral niet letten op de zwakkeren. Als we zien hoe dit in bijvoorbeeld de VS leidt tot de gedachte dat zwakken dit helemaal aan zichzelf te wijten hebben, is duidelijk dat een alternatief nodig is. De markt dient op zijn minst beteugeld te worden! Ik wil graag meewerken aan dit initiatief.

Dennis de Jong
Rotterdam


In een maatschappij als de onze, moet eens gekeken worden naar de "absolute luxe" die wij bezitten. Maar toch kijkt men liever naar wat men "mist" dankzij een langzaam inzakkende economie. Terwijl men er niet bij nadenkt, wat dat kleine beetje geld wel kan doen voor anderen in deze maatschappij. Al helemaal de mensen die kapitaaldraagkrachtig zijn. Over het algemeen ben ik van mening dat de publieke moraal moet bijgesteld worden. In die zin dat mensen tevreden moeten zijn met wat ze hebben, en dat minder hebben hen moet doen beseffen dat dat kleine beetje minder andere mensen gelukkiger maakt dan zij er ongelukkiger van worden.

Richard Sanders


Het klinkt allemaal heel aardig, maar in wezen is het vooral moraliserend en hoogdravend. Degenen die dit manifest ondertekenden en aanbevolen hebben hun ego publiekelijk weer wat opgevijzeld. Geen wonder, dat de lijst vooral uit hele en halve pastoors en dominees bestaat. Het manifest impliceert, dat het vroeger allemaal beter was en gaat met een wijde boog om elk concreet voorstel tot verandering heen. Twee manco's. Dat is jammer, want politiek moet concreet en realistisch zijn. Een manifest waarin nu eens niet op wollige en uiteindelijk tot niets verplichtende wijze de problemen van deze tijd zouden worden aangepakt zou meer losmaken dan dit zoveelste kanselgeschrift met oud-socialistische inslag.

J. Kuypers
Antwerpen


Weet je wat mij zo steekt ? Dat de mens en de natuur zo'n wanstaltig lage positie innemen in de hedendaagse besluitvorming. En dat, terwijl het alles is wat we hebben. Economie, maatschappij, geld, beurzen, bedrijven.... noem maar op. Het zijn allemaal begrippen, voortgekomen en gebouwd op de fantasie van enkele historische figuren, die er toen wat voor voordeel dan ook in zagen. Dit is voor mij een onacceptabele denkwijze. Dat riekt naar de welbekende dooddoener : "Dat is historisch zo gegroeid !".

Voor mij geldt dit zeer simpele, edoch zeer effectieve stelsel. Het bestaat uit twee zinnen :

Zonder mensen geen ...
Zonder ... nog wel mensen

Alles wat op de puntjes ingevuld kan worden, zijn begrippen, die continu onder de loep gehouden dienen te worden met betrekking tot hun functionaliteit tegenover mens en natuur. Als het nut voor die laatste twee wegvalt, moet het ingevulde ook pleite.

Als dit simplistische gedachtengoed de basis wordt van elke brainstormsessie, debat, discussie, vergadering, etc. in onze samenleving, zou er heel wat menselijker gedacht gaan worden op den duur. Met behoud van onze vooruitgang.

Als het niet duidelijk genoeg is, wil ik met alle genoegen verder uitwijden hierover.

Marc Casteelen
Hoorn


Fantastisch! Er is geen speld tussen te krijgen in uw betoog. Het is niet zozeer de schuld van de marktwerking of het functioneren van overheidsdiensten: het is een dieper verlies van maatschappelijke, sociale en vooral humane waarden. In mijn ogen gebaseerd op angst! Als overheid en bedrijfsleven inderdaad alles willen meten in geld, gaan we voorbij aan het meest elementaire van het bestaan van leven op deze aarde, nl het leven zelf, de mens, dier en plant!
Ik geloof dat er een algehele heropvoeding of liever ontvouwing (als een bloem) in de maatschappij nodig is, en ... die begint inderdaad thuis, met onze politieke leiders als voorbeeld. Slechts dan krijgen verkiezingen weer zin, ontstaat er maatschappelijke betrokkenheid en houdt het bedrijfsleven niet de overhand.
De kern zit hem in het woordje CONTACTLOOSHEID. Langdurige kwetsingen en 'niet gezien, gerespecteerd zijn/worden' leiden in het (persoonlijk) leven tot vervlakking, isolement, desinteresse en vereenzaming. De mens verliest dan als het ware zijn SPIRIT! Het valt te lezen in de ogen.
Als ik op de middelbare school kijk en hoor naar wat mijn twee kinderen daar mee krijgen, slaat de schrik mij om het hart qua hardheid, grofheid en disrespect.
Ik ondersteun uw manifest volhartig! Graag zou ik daarin mijn bijdrage aan de SP willen leveren.

Rik Cruys
Baarn-Lage Vuursche


Wat fantastisch dit manifest, dit geeft me weer hoop voor onze toekomst. Ik ben al jaren triest over de "ieder voor zich" mentaliteit in de samenleving. Ik zie mensen hun asbak uit de auto op straat leeggooien, kinderen hun snoeppapiertjes, de stoep ligt vol uitgespuugde kauwgom en roggels. Doen ze dat thuis ook? Nee, waarschijnlijk niet. Maar de straat is niet van hun, dus kan het ze niks schelen.
Ik vraag me af waarom men zich niet meer verantwoordelijk voelt voor de straat, voor elkaar. Sociale controle wordt door velen veracht. Als ik iemand erop wijs dat hij zijn peuken ook thuis in de vuilnisbak kan gooien, krijg ik een grote bek "bemoei je met je eigen zaken". Begrijpen ze dan niet dat het ook mijn zaak is, de straat is toch van iedereen? is toch geen niemandsland?

Kirsti Ivalo
Den Haag


Een debat als einddoel? Moeten we niets iets DOEN? Of redden de Staten Generaal onze burgerlijke beschaving zodra wij uitgedebatteerd zijn? Praatjes vullen geen gaatjes!

We hebben een eeuw lang geleerd hoe we SPULLEN kunnen maken. We beheersen de techniek. Massaproductie, mensen op de maan, Stier Herman enzo. Die kennis wordt nu ook steeds meer gebruikt om het bedrijfsleven slimmer en effectiever te organiseren.
Laten we die technologie in deze eeuw toepassen op de belangrijkste ORGANISATIE waarvan we deel uitmaken: onze samenleving. Er is zoveel kennis over hoe je iets moet maken. Laten we nu een samenleving opbouwen zoals we hem werkelijk verlangen: In vrede en harmonie met de buren.
Laten we beginnen met een concrete definitie van een leefbare samenleving: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Resultaatgericht en Tijdgebonden (=SMART)

Harry van der Velde
Utrecht


Ik ben het eens met stop de uitverkoop van onze beschaving. Ik zou daar graag een vraag aan toevoegen en daar een antwoord op krijgen: Hoort het ook bij de uitverkoop dat wij een koningshuis hebben dat zich inlaat met mensen die nou niet helemaal schone handen hebben. Graag een antwoord hierop.

L.A. van Deun
Den Haag


Graag wil ik op de hoogte gehouden worden van acties en initiatieven (zowel per mail als via de post) en zou in de toekomst ook naar vermogen een bescheiden bijdrage willen leveren, indien mogelijk.
Ik ben, behalve moeder van 3 opgroeiende zonen, werkzaam als sociaal verpleegkundige in een asielzoekerscentrum en ervaar ook in die hoedanigheid dagelijks "de achteruitgang van onze beschaving".

Diny Schenzel
Pesse

Lees meer (eerdere) reacties | Veel voorkomende vragen | Reageer ook op het manifest!