logo

Stop de uitverkoop van de beschaving

Reacties (3)


Ik ben ontzettend blij dat er een maatschappelijke beweging op gang is gekomen om de verloedering van onze maatschappij het hoofd te bieden, sterker nog:probeert te bestrijden.
"De markt" en "marktwerking" is het toverwoord geworden en niet meer "solidariteit". Daaraan gaat onze maatschappij kapot.
"Individualisering", daar draait het tegenwoordig om; duidelijk gepropageerd door een paar politieke partijen.
Van de VVD kun je dat verwachten, maar dat de solidariteitspartij van weleer, de PvdA zich daar ook al in verliest, mag heel teleurstellend genoemd worden. "Iedereen moet zijn eigen broek maar ophouden". Als dat het adagium wordt (en vaak al is) dan ben ik somber gestemd over de toekomst. We zien het terug in het regeringsbeleid, met de VVD als exponent,op het terrein van de gezondheidszorg, onderwijs en veiligheid.
Ik mag uit ervaring spreken, daar ik al 33 jaar werkzaam ben in het basisonderwijs, waarvan de laatste 19 jaar als directeur van een bloeiende dorpsschool met 180 leerlingen, zodat ik het management moet combineren met een klassentaak.Met heel veel motivatie sta ik voor de klas, want dat is geweldig werk: de kinderen op weg helpen naar het voortgezet onderwijs, de kinderen solidariteit bijbrengen en leren dat ze medeverantwoordelijkheid moeten dragen. Je bent er niet voor je zelf , maar samen met anderen. Dat kost veel tijd en energie, maar het wordt je bijna onmogelijk gemaakt om die prachtige taak uit te voeren door het tekort aan leerkrachten, door de voortdurende veranderingen en vernieuwingen en extra taken die je op je schouders geschoven krijgt.
Als je ook nog een meelevende directeur wilt zijn naar je collega's en je ouders toe, dan heb je aan 40 uur per week niet genoeg, meestal aan 70 uur nog niet eens. Dat wordt door de overheid gewoon niet erkend.
Kom eens om extra investeringen voor het onderwijs,waar jarenlange bezuinigingen een kaalslag veroorzaakt hebben, zodat niemand meer voor dat prachtige beroep koos.
Ook hier gold weer de marktwerking.
We werden weer blij gemaakt met een fooi. Echte verbeteringen komen er niet uit. En wie in de maatschappij reageert daarop?

We zien ook de problemen bij de publieke omroepen t.o.v. de commercielen. Het kijkcijfer wordt de norm en niet de inhoud van het programma.
De idiotie van de belastingverlaging, waar vooral de hoge inkomens veel van merken, juist degenen die het niet nodig hebben, maar wel 14% of 15% salaris verhoging opstrijken, terwijl de gewone man nog geen 4% mag eisen, want dat verhoogt de inflatie!
Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan om mijn motivatie te geven voor het manifest "Stop de uitverkoop"
Ik hoop dat velen hierop positief zullen reageren, zodat onze maatschappij weer terug gaat naar een maatschappij waar: solidariteit, sociale zekerheid, een eerlijke inkomensverdeling, een voor ieder toegankelijke gezondheidszorg, onderwijs met gelijke kansen voor iedereen (blank of zwart), waar veiligheid en niet het recht van de sterkste een belangrijke rol zal spelen.
Initiatiefnemers, ik wens jullie heel veel succes.
Mijn volledige steun hebben jullie!

Frits Overbeek
Loenen aan de Vecht


Wat Paars nu heeft gedaan (wel samen met het CDA) is dat is verziekt, verouderd en zo maar door (zie NS).
Ik denk dat in 2002 de SP, Leefbaar Nederland en Groenlinks samen de grootste winnaars zullen zijn!
Sorry paars, eigen schuld dikke bult!

Léon
Beverwijk


Inhoudelijk onderschrijf ik het manifest. Ik vind het helder en goed geformuleerd, maar teveel gericht op het behoud van de Nederlandse situatie uit de jaren vijftig tot zeventig. Ik stel daarom voor om het manifest een beetje te veranderen (wat meer wereld en minder Nederland) en 'werk aan de opbouw van de beschaving' te noemen, in plaats van 'stop de uitverkoop van de beschaving'.

Ik kan het niet laten ook naar een website te verwijzen: www.earthcharter.org. Daar staat het Handvest van de Aarde, over het respect en de zorg voor mensen, dieren, planten en de aarde, de sociale en economische rechtvaardigheid, democratie, geweldloosheid en vrede. Het is in talloze talen vertaald. Tatarstan is het eerste land, dat het Handvest heeft aangenomen. Ik heb veel vertrouwen in het Earth Charter, het is een positieve oproep aan alle lokale gemeenschappen van de globale samenleving. Lees het eens en vertel het verder.

Frans van Velden
Den Haag


Fantastisch initiatief. Tijd om het gevecht tegen de waanzin van de markt nu eens echt aan te gaan. Internationaal werd een goed begin gemaakt in Seattle. Nu wordt het tijd de strijd naar Nederland te halen.

Pepijn Brandon
Amsterdam


Het Verdrag van Noordwijk aan Zee op www.treatyofnoordwijkaanzee.com/nl/ of via Ode (Kroniek van de onderstroom, www.ode.nl)
"...Het Verdrag van Noordwijk aan Zee is een belangrijke stap naar een werkelijk nieuwe economie – een economie, waarin mensen ertoe doen. Het verdrag, een initiatief van opinietijdschrift Ode, is op 2 december 2000 door zo'n honderdvijftig deelnemers ondertekend. In Grand Hotel Huis ter Duin kwamen deskundigen en leken uit de hele wereld bijeen om in twee dagen tijd samen dit verdrag op te stellen. Het Verdrag van Noordwijk aan Zee zal op deze site nog verder worden bijgewerkt, en vervolgens worden aangeboden aan de politiek leiders in de wereld. Wij danken allen hartelijk die hebben meegewerkt aan het verdrag, en nodigen u uit om de tekst bij te schaven. Want nu is de tijd voor een economie voor iedereen. ..."

Persoonlijk ben ik van mening dat het huidige tapijt dat jullie/wij beschaving noemen:
a) niet transparant meer is (tav mijn diepste behoeften en wensen, denk aan Sustainability Dow Jones Index waarin geprobeerd wordt die zaken te matchen of hetgeen nu in Bhutan gebeurd),
b) bovenal niet tegemoet komt aan de diepe/werkelijke wensen van mensen maar aan gecreerde/aangeleerde behoeften/waarden/"zekerheden" in de huidige markteconomie en
c) de wijzer teveel is doorgeslagen naar individualisering, hetgeen blijkt of zal blijken uit het omlaag gaand welvaartsgevoel. Deze zaken komen ook aan de orde in de Ode...

Ernst-Jan van Hattum
Haarlem


EINDELIJK!!!
Een partij die in actie komt. Ik werk 8 jaar in een verpleeghuis en gedurende die 8 jaar neemt de verloedering schrikbarend toe! Kwaliteit van zorg??? Wat is dat? Misschien dat Els Borst eens een weekje bij ons wil komen logeren en zelf kan ervaren dat de mensen die onze maatschappij gemaakt hebben tot wat die nu is veel meer verdienen dan snel een "wasbeurt" en een half koude hap. Aandacht? Geen tijd, de volgende wacht. Zo kan ik nog uren doorgaan.
Ik wens jullie heel veel succes bij die taaie heren en dames in Den Haag. De wachtlijsten worden korter, ja, maar wat heb je eraan als er geen verzorgenden zijn om die mensen op dat extra bed te verzorgen? Kwaliteit, dat moet het motto zijn, niet kwantiteit!!!

Ingrid van Lieshout
Venhorst


Als iemand die redelijk geinterresseerd is in de geschiedenis van de menselijke beschaving ben ik er maar als te goed van overtuigd dat uiteindelijk iedere beschaving gedoemd is te verdwijnen wellicht ook hier in Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor de oude Egyptische, Griekse en de Romeinse beschaving van destijds. Voor onze beschaving zou dat nog eventjes kunnen duren voordat hier in de Lage Landen dit verschijnsel op z'n retour is.
Wat mij het meest ergert in deze kwestie dat men (ik bedoel men van Paars 2 maar ook van de voorafgaande kabinetten vanaf begin jaren tachtig) zo bezig is op een zo'n geforceerde katalyserende manier de sociale zekerheid in de gehele samenleving als het nu gaat om de kwaliteit van het onderwijs, gezondheidszorg,veiligheid, alle verzelfstandigingen, privatiseringen van diverse staatsbedrijven kortom alles wat 30 jaar geleden nog vanzelfsprekend zou zijn om de gemiddelde burger enige gelijke behandeling te garanderen als het gaat om kennis, inkomen, medezeggenschap, maatschappelijke participatie (bijv sport etc) OM ZEEP TE HELPEN. Dit proces werd nog heviger aangewakkerd toen in 1989 de muur in Berlijn viel!!
Ook de Sociaal Democraten werden hierdoor op het verkeerde been gezet. Vanuit de Sociaal-Democratie heeft men niet erg lang daarna gedacht dat de tijd van de overheidswerking zijn beste tijd wel gehad zou hebben en men is vervolgens gaan denken dat Marktwerking het enige remedie zou zijn en dat de ideologie van de staat (die regelt alles) zo snel mogelijk zou moeten verdwijnen.
Jammer, jammer dat was een grote miskleun!!!
Het is te hopen dat de PVDA nog eens wakker geschud wordt want zoals het nu gaat in het onderwijs in de gezondheidszorg en bij de spoorwegen (Dat is gewoon een groot teringzooitje sorry dat ik het op deze manier moet zeggen maar de tijd van Joop den Uyl zal jammergenoeg nooit meer terugkeren) is uiteindelijk de uitverkoop van NEDERL.BV. Ik krijg elke dag steeds meer respect voor deze man hij was zo slecht nog niet. En als hij zou weten hoe het er nu in ons land voor zou staan dan zou hij zich in zijn graf omdraaien.

Jos Dullaard
Schiedam


Een goed Manifest met duidelijke voorbeelden uit de samenleving gegrepen wat iedereen kan begrijpen en met een beetje nadenken mee eens kan (moet) zijn.
Maar wat gaan we tegen de uit verkoop van de beschaving doen? Een Manifest alleen is niet voldoende. Er moeten ook oplossingen aangedragen worden anders schieten we er nog niks mee op.

Arjan Vlaming
Almere


In de pers kritiek op jullie initiatief omdat men vindt dat er geen alternatief wordt geboden. Mogelijk is het volgende een punt van overweging om te verbinden of een steun in de rug:

Enquête over de belangstelling voor het TrendBreuk systeem, een abonnement op duurzame producten
Met een korte enquête wil de organisatie van het TrendBreuk systeem weten hoeveel mensen bereid zijn om deel te nemen aan haar systeem als consument. Het TrendBreuk systeem houdt in dat de consument een maandabonnement afsluit voor het bedrag van 31 gulden en zich daarmee het recht verwerft om in natuurvoedingswinkels of via internet ecologische producten te kopen tegen 25% korting.
Aan het TrendBreuk systeem gekoppeld is het Green Smiles systeem. Dit Green Smiles systeem is een spaarsysteem. Op elk product in het TrendBreuk systeem zit 1 of meer spaarpunten. Met de spaarpunten wordt biologische grondaankoop gefinancierd en daarmee het omschakelen voor boeren naar ecologische bedrijfsvoering gesteund. De tegenwaarde van 1 spaarpunt is 10 cent. Van elk dubbeltje krijgt de consument 1 cent die hij kan beleggen in ecologische projecten binnen het TrendBreuk systeem. Na verloop van een aantal jaren kan hij zijn belegging weer in geld omzetten. De overige 9 cent wordt door de TrendBreuk organisatie ingezet voor de aankoop van grond voor biologische en bio-dynamische landbouw.
Het dierenwelzijn verbeteren is ook een doel van het TrendBreuk systeem. Bij een beter welzijn van dieren hoort ook een minimale leeftijd dat een dier mag bereiken. Door het stellen van een minimumleeftijd wordt voorkomen dat dieren met kunstmatige middelen (hormonen en antibiotica) zo snel cq jong mogelijk slachtrijp gemaakt worden. Het nadeel van de eis van minimumleeftijd is dat het vlees duurder wordt.
Wat is uw mening over dit alles? Onder welke voorwaarden denkt u dat het TrendBreuk meer kans maakt? Geef uw mening in de enquête op internet: www.animalfreedom.org/trendbreukenquete.htm

Bert Stoop
Hans Jurgens Redczus


Sorry, een SLECHT, SLECHT, ja SLECHT initatief en wel om de volgende redenen.
Het manifest lijkt gemotiveerd door een nog grotere drang naar zelfverrijking. Het merendeel der ondertekenaars zijn rijken, welke, nu zij hun villa in het Gooi, hun grachtenpand in Amsterdam, hun Jaguar, sociaal economische status, BN-status etc. hebben bereikt, nog dat laatste aan hun verzameling bezittingen willen toevoegen, nl. een beschaafde samenleving, d.w.z. dienstbaar personeel in de winkels en restaurants waar zij vertoeven, zorgzaam en liefdevol verplegend personeel in de bejaarden tehuizen waar hun ouders zich nu bevinden (een nieuw maatschappelijk probleem voor hen: ouderopvang !). Bijv. het tekort aan verplegend personeel heeft niets met geld maar alles met status te maken. Het socialisme in de jaren 70 heeft geleid tot het universele geloof onder de bevolking dat ook al ben je voor een dubbeltje geboren je in dit leven toch nog een kwartje kunt worden. Ergo, niemand WIL nog in de verpleging of in het onderwijs werken, ook al schuift het NLG. 10.000 in de maand. Immers, qua sociale status val passen. Weg is die mooie samenleving uit de jaren vijftig en zestig met bijv. die volgzame landarbeiders die nog keihard werkten voor zestig cent per dag. De huidige bouwarbeider heeft een mobieltje en komt wanneer hij zin heeft. Als je, als nieuwe rjke, nu een aannemer nodig hebt keurt hij jou, als klant, i.p.v. andersom. Echter, Freek, was dit niet wat we allemaal wilden ? De egalitaire samenleving pur sang - iedereen, arm of rijk is gelijk ! Laat, die nieuwe rijken, nu dan ook niet zeuren maar slikken ! Onderga maar dat diegenen in de samenleving die zichzelf nog niet naar een inkomens- en welvaartsniveau hebben opgewerkt hiertoe de ruimte voorzichzelf opeisen. In feite is het manifest een uitstekend begin van bewijs voor de stelling dat het kapitalisme heeft bereikt wat het communisme en socialisme altijd hebben nagestreefd: economische en sociale gelijkheid. Ironisch genoeg was de katalysator hiertoe het marktmechanisme.

De oplossing voor het tekort aan arbeidskrachten in de diverse sectoren ? Een actief integratie beleid van goed opgeleide vluchtelingen en migranten uit Oost-Europa. Laat hen die banen in de verpleging, het onderwijs, de bouw etc. maar oppikken en financier dit uit de pot voor ontwikkelingshulp en verander het beleid van passieve naar actieve ontwikkelingshulp door hulp te bieden, niet daar, maar hier. Nederland heeft een traditie hoog te houden in de integratie van allochtonen, de Hugenoten, de Joden, de Walen etc. Nederland vol ? Geen angst, de nieuwe rijken zullen, zoals zij al generatie op generatie doen, wijken naar andere oorden en ruimte maken voor nieuwe bevolkingsgroepen die de huidige samenleving met al haar zegeningen weet te waarderen.
Conclusie: de huidige toestand in de samenleving is het resultaat van een, ook door de ondertekenaars, gewilde maatschappelijke ontwikkeling naar economische en sociale gelijkheid. Acceptatie ervan ligt nu dan ook voor de hand.

Bart van Zeeland, nieuwe rijke,
Overveen


Niet helemaal eens met het manifest & dan met name het fantasieloze karakter ervan.
Lees mijn reactie op www.social.fiction.ihateclowns.com. Er staat een link naar het artikel bovenaan.
Met vriendelijke groet,

Wilfried van de Akker
Utrecht


Hierbij steun.

Riekje Bruinenberg
Wageningen


Ik steun het initiatief van harte. De samenleving gaat er niet op vooruit als de marktwerking volledig vrij spel krijgt. Ook belangrijk is dat de burgers zelf realiseren dat zij een onderdeel van de maatschappij zijn en dus wel degelijk invloed hebben. Heel belangrijk, de basis ligt bij de betrokkenheid in hun gezin en leef- en werkgemeenschap.

Lydia Glas
Breezand


SCHAAMTELOOS!
Dit manifest bestaat voor het grootste deel uit 'puberaal' geschreeuw. De auteurs van dit geschrift gebruiken misstanden in de maatschappij als waren het reclameteksten voor het grote doemdenken. Ongenuanceerde populistische kreten zonder een grondige analyse van onze maatschappelijke problemen, enige zelfkritiek ontbreekt natuurlijk ook.
Doel van dit manifest is blijkbaar het aanwakkeren van een brede discussie over de beschaving. Als de auteurs denken dat dit schoolkrantnivo een basis is voor een deugdelijk alternatief leiden zij aan zelfoverschatting en beledigen elk weldenkend mens in onze maatschappij.
"hunkerend naar de moederborst, tevreden met een fopspeen" (F. de Jonge)
Wij zijn het allemaal eens over de misstanden maar laat in hemelsnaam ongenuanceerdheid en gebrek aan analyse geen basis zijn voor een alternatief! Over uitverkoop gesproken.
Publicatie zou zeer 'sportief' zijn.

ir. P.T. Anker
Rotterdam


Ik ben het eens met de analyse en de daaruit volgende verontwaardiging in het manifest. Ik wil wel twee punten aankaarten, al was het maar om wat kritische noten toe te voegen:
- er zijn wel degelijk voorbeelden van hoe 'de markt' in het voordeel van gewone mensen kan werken, wat vinden jullie daarvan?
- wat zijn mogelijke oplossingen om de scheefgroei te corrigeren en op weg te gaan naar een meer rechtvaardige samenleving?
Hartelijke Groeten en veel succes met dit initiatief!

Dirk Vancraeynest
Den Haag


Eens een andere reactie.
Met de deur in huis: Zelden heb ik zulke baarlijke nonsens gelezen als in dit "manifest".
Ik zal een paar punten doorlopen.
Het is typerend dat net in die sectoren die worden opgevoerd als voorbeeld voor uitverkoop, de overheid erg veel te vertellen heeft. Toeval ? Ik denk het niet.
Over NS wordt steen-en-been geklaagd. Dit is in feite een een overheidsinstelling, concurrentie is er immers niet en alle aandelen zijn in overheidshanden. Persoonlijk vind ik NS het niet slechter doen dan 15 jaar geleden. OV is nog steeds even inefficient als vroeger.
Juist de aanwezigheid van concurrentie is een van de vereisten van een vrije markt. Dat UPC er een zootje van maakt, is te danken aan de aandelenverkoop van overheden aan een (1) aanbieder en het onthouden van vrije keus aan de consument. Maw: dit is geen privatisering maar het ontlopen van verantwoordelijkheden. Hetzelfde geldt eigenlijk in Californie waar de overheid de energiemaatschappijen verboden heeft gestegen prijzen door te berekenen. Ook al geen marktwerking.
De PTT: alweer een monopolist voor het grootste deel van de activiteiten. Zelfde verhaal.
Landbouw: een aan subsidie verslaafde "bedrijfstak" met een almachtig overheidsingrijpen in de vorm van gegarandeerde afzet, minimumprijzen, opkoopregelingen, mestquota, dumping van overschotten in de 3e wereld enz. enz.
Waarom wordt de farmaceutische industrie genoemd als voorbeeld ? In de 3e wereld worden ook weinig magnetrons verkocht. Is de magnetronindustrie dan de oorzaak voor een ongezonde 3e wereld ? Tot dusverre heb ik ook nog weinig goede overheidsinitiatieven gezien op 3e wereldniveau.
Hoe nu verder ? De schrijvers geven zelf al aan dat de overheid het niet altijd goed doet. Om nu mislukte "privatiseringen" een fabel te noemen en terug naar de overheid te gaan, is een conclusie die in ieder geval niet uit dit stuk te trekken valt.

Godfried van Hall
Den Haag


Ik zou de schrijvers willen vragen om het manifest zodanig uit te breiden, dat zij naast het afgeven op de huidige situatie, komen tot concrete oplossingen van de gestelde problemen.

Alf Span
Amsterdam


Op alle fronten daalt onze beschaving. Alles wordt door dit paarse kabinet in marktwaarde uitgedrukt. Moreel hebben ze niets in te brengen dan alleen maar: Ieder mag doen wat hij wil, als je en ander maar niet lastig valt. Schande!!!
We hebben dan misschien economisch een aardige maatschappij, het is allang geen SAMENleving meer.
Ik ben rk pastor en zou graag met medestanders vanuit de kerken een signaal willen afgeven of actie ondernemen. Wie mailt mij hierover? a.vanaarle@willibrordoegstgeest.nl

Andre van Aarle
Oegstgeest


In tegenstelling tot vele zal ik hier proberen uit te leggen en beargumenteren waarom ik nooit maar dan ook nooit op de SP zal stemmen en daaruit volgend het niet eens kan zijn met dit nogal overdreven, eerlijk gezegd ondoordacht manifest.

Om maar even te beginnen met de eerste reactie die in mij op kwam toen ik begon met het lezen van dit manifest. Ik dacht dat u (lees ondertekende en alle burgers met dezelfde opvatting) het gewone volk wilde bereiken; zoveel mogelijke nivellering (verkleinen inkomensverschillen) want de beter opgeleiden en hierdoor de boven mondiaal verdieners zijn oa de oorzaak voor de zogenaamde uitverkoop. ( Je mag uitgaan dat de beter opgeleiden over het algemeen later een erg goed salaris kunnen verwachten) Dan mag u mij vertellen hoe iemand met een vmbo opleiding dit manifest, nou vooruit na 4 keer, zou moeten begrijpen ??? Ik weet niet hoor het taalgebruik lijkt mij iets voor de meer intellectuelen onder ons. Dan richt u zich toch echt op de verkeerde doelgroep. Deze mensen zullen heus niet instemmen met uw ideeën om geld in te leveren, naar mate je meer verdient, want daar komt het eigenlijk op neer. Maar die meerverdieners veroorzaken toch de problemen ?....o nee sorry de overheid (gekozen door het merendeel van de inkomen zoveel belasting moeten betalen zodat het progressieve belastingstelsel nog progressiever wordt dan het nu is, minder geld voor consumptie en minder inkomsten voor de overheid. Ga nou niet roepen dat je dan meer aan inkomstenbelastingen van de 'rijke' binnenhaalt, want waarschijnlijk zijn al die mensen al lang geëmigreerd zodat je het ECHT met alleen truus van drie hoog achter moet doen, trouwens met alle respect.....niet iedereen is het weggelegd een hoge oplik u er nog wel even op wijzen dat het tot stand brengen van deze goed lopende tegenwoordige economie er ook toe heeft geleid dat bv de geneeskunde hierdoor veel onderzoek heeft kunnen verrichten en anders nooit op dit punt ( punt van meer mensen kunnen helpen door technische ontwikkeling ) zou zijn gekomen. Ik dacht dat onderzoek ook meedingt in de bevordering van de volksgezondheid. Hierop volgend wil ik het voorbeeld uit uw manifest verwerpen, luidend " waarom is er geen geld gestoken in onderzoek naar tropisch ziektes, omdat hier juist veel slachtoffers van zijn " Nee het klopt ze hebben inderdaad gedacht dat de mensen in de derde wereld landen geen geld hebben voor deze medicijnen, maar dat is goed doordacht; doordat niemand geld heeft voor deze medicijnen zullen ook weinig mensen van dit medicijn gebruik maken, waardoor er in verhouding veel minder mensen geholpen worden dan met een andere ziekte, ook al kent deze ziekte misschien minder slachtoffers. Juist dit is een doordachte actie die geld versHet probleem dat opgelost moet worden is het geld te kort dat die mensen hebben, waardoor ze deze medicijnen niet konden betalen ! Wend dit probleem dan niet gelijk af op het verkeerde verantwoordelijkheidspunt; laat mensen niet geloven dat het aan het 'bestedingspatroon van onderzoekers' ligt ipv aan de onderhandelingen tussen Europese ontwikkelingssamenwerking en de betreffende derde wereld landen.

Dit zijn natuurlijk kleine voorbeelden, maar na al u negatieve voorbeelden over onze huidige regering, heb ik nog geen oplossing van u gehoord, hoe wilt u deze problemen aan pakken.....nou ??? U kunt wel blijven afkraken, maar de huidige regering moet het toch nog steeds doen, natuurlijk heeft u zetels in de kamer, maar met alle respect niet te veel gelukkig.

Ik weet dat als uw ideeën verwezenlijkt worden ik niet meer in dit, o zo mooie Nederland woon, wat inderdaad, net zoals ieder ander land wel eens fouten maakt. Bedankt voor uw aandacht en zonder ook maar 1 cynische toon; veel succes met alles wat jullie nog willen bereiken.

Peter Jochems
Heerenveen


Ik vind dit een goed initiatief. Ik ben wel bang dat veel Nederlanders het afwijzen als afkomstig uit een bepaalde politieke hoek en dat is jammer. Wat ik nog mis is het feit dat we steeds meer worden geregeerd vanuit een centraal Europees orgaan, waar mensen in zitten waarvan wij de meesten niet kennen en waarvan we al helemaal niet weten waar ze voor staan. Bovendien is het een uiterst diffuus orgaan, maar ze maken wel de wet uit. Wat ik jammer vind is dat het na de eerste publiciteit rond het manifest weer stil geworden is. Het moet aan de gang gehouden worden, dus: PUBILICITEIT!!!
Ik word graag op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen. Succes!

Hans Goedhart
Castricum


Wat willen die GOED IN DE SLAPPE WAS ZITTENDE LIEDEN nu eigenlijk, een verzorgingsstaat van wieg tot graf? We hebben in Rusland en Oost-Europa kunnen zien waartoe dat leid. Het is gewoon communistisch geleuter van mensen die niet in de verte weten wat het is om aan de onderkant van de maatschappij te staan en de SP grijpt dit aan om stemmen te winnen. Het is de dames en heren misschien ontgaan maar de uitholling is voor 80% te danken aan LINKSE POLITIEK

J.Mouw
Dokkum


"Stop de beperking van de vrijheid van het individu!" zou ik willen stellen. Wereldverbetering, volk en vaderland, moraliteit, ecologie, democratie, solidariteit, religie, gemeenschapzin: het zijn allemaal middelen of excuses voor het afnemen van de vrijheid, de verantwoordelijkheid en het geld van individuele burgers.

De private sector gaat uit van vrijwilligheid, de private sector gaat uit van dwang via belastingen, propaganda en jurisprudentie en heeft daarvoor als middel en excuus de democratie wat meestal de dictatuur van de meerderheid betekent. Onze democratische verkiezingen zijn veilingen in gestolen goederen waarbij het geld is vervangen door stemmen.

Te weinig solidariteit of gemeenschapszin? De staat nam mij al, zeer tegen mij zin, 50% van mijn inkomen af (en ik verdien gewoon gemiddeld). Is dat nog niet genoeg? Waar moet ik nog meer solidariteit van betalen? Ben al elk jaar tot half juni bezig de hongerige staat tevreden te stellen voordat ik ook maar een cent naar eigen inzicht aan mijzelf kan besteden.

De problemen in de zorg, het onderwijs en zelfs bij de energievoorziening in Californie (vaste prijzen opgelegd door de overheid) zijn juist het resultaat van overheidsbemoeienis. Bureaucraten die oplossingen zoeken in meer geld van anderen uitgeven, paternalistische wetten en regels opstellen in de geest van "one size fits all" en "wij weten wat goed voor anderen is", organisaties met ambtenaren die elk kontakt met de klant en de werkelijke wereld kwijt zijn. Wellicht dat men vergeten is dat in het pamplet te zetten.

Geen groter gevaar voor de wereldvrede dan moralistische wereldverbeteraars. Zie China en de Sowjet Unie. Goed bedoelingen met slechte resultaten worden blijkbaar vergevingsgezind bejegend. Neem liever je eigen verantwoordelijkheid als je dat wilt en beperk die tot jezelf in plaats anderen plichten op te leggen. Als je de wereld wilt verbeteren begin dan niet alleen maar stop dan ook vooral bij je zelf. Maar het altruisme van de meesten smelt als sneeuw voor de zon wanneer ze anderen niet tot hun vorm en ideeen van altruisme kunnen dwingen.

De SP is uit op de macht in het kader van goedheid en moraliteit. Zij zullen altijd morele redenen als argument geven om hun macht uit te breiden. Niet dat andere politici veel beter zijn maar nu in ieder geval niet zo gevaarlijk.

Socialisten ook sociaal? Laat me niet lachen. Hoe komt het dan dat ik aan hun het meeste geld kwijt ben? Tegenwoordig zeker heel sociaal om anderen daarvan te beroven. Dan zou Jan Marijnissen ook niet moeten klagen wanneer ik hem op straat beroof ten gunste van mijn zieke oma. Voor zo'n goed doel mag je wel de nodige dwang toepassen nietwaar?

Frank Thomas
Amsterdam


MANIFEST
www.dewaarheid.nu/manifest/indexman.htm

J. Modderman
Winschoten


Ik heb jullie stuk net gelezen en moet zeggen dat ik mij in gote lijnen zeer kan vinden in het verhaal.
Hoop dat jullie een sterke arm kunnen maken.

Christiaan Schreuder
Rotterdam


Vreemd om zo voor een dilemma geplaatst te worden. Progressief Nederland lijkt een conservatieve keuze te moeten maken. Niet vooruit in de tredmolen van cijfers, winstmarges en statistieken, maar terug naar de tijd dat we ons werk deden vanuit idealisme en bevlogenheid. Niet denken "wat levert het mij op," maar "wat heeft het die ander opgeleverd."
Op mijn werk (ik ben docent) worden momenteel de normjaartaken voor volgend schooljaar besproken. Bijles levert 40 uur op. Een musical regiseren 50 uur en foto's maken voor de schoolkrant nog eens 50 uur. Voor hulp aan kinderen in sociaal-emotionele nood staat ook zo'n 40 uur op jaarbasis. Toch jammer voor die ene jongen die dik in de problemen zit en daar straks in juni pas mee komt: "Sorry, maar mijn 40 uur zit erop." Ook wij zijn al begonnen met calculeren.
Ik hoop dat het manifest een brede maatschappelijke discussie teweeg brengt. Laat dat de winst zijn (of is dat weer te calculerend gedacht).
Succes.

Clemens Geenen
Vorstenbosch


Met gemengde gevoelens heb ik van het "Manifest tegen de uitverkoop van de beschaving" kennis genomen. Ik constateer voor de zoveelste keer dat aan dergelijke "manifesten" elk constructief element ontbreekt met betrekking tot hoe je de samenleving maakt die je je wenst. Dat is niet vreemd. Een rivier over willen steken is één. De brug bouwen, om aan de overkant c.q. een andere samenleving te komen, is twéé. Dat is een ander vak. Maar vergeten dat je zo een brug nodig hebt, het genie van bruggenbouwer, is de kop in het zand steken. Wie de noodzaak ervan onderkent en aan de brug mee wil helpen bouwen kan daar alles over vinden op de homepage van DOSSIER EGT.
DOSSIER EGT behelst een engagement met betrekking tot de afwikkeling van de confrontatie met de grootste uitdaging waarvoor het huidige tijdsgewricht de samenleving plaatst t.w. de de-karikaturalisatie van homo economicus. Degenen die liever de kop in het zand steken kunnen beter niet kijken! Op alle anderen is de hoop gevestigd dat het toch wat wordt met al die manifesten.
Met zich te committeren aan de vrije-markteconomie heeft homo economicus van zichzelf een karikatuur gemaakt. Het MANIFEST richt de schijnwerpers op die karikatuur. Nu nog de de-karikaturalisatie. DOSSIER EGT en het MANIFEST zijn geen concurrenten. DOSSIER EGT gaat verder waar het MANIFEST ophoudt. Maar evengoed zijn de schijnwerpers nodig.
Al degenen die DOSSIER EGT verwelkomen als een aanwinst op het maatschappelijk toneel, het levensvatbaarheid toewensen en/of er meer over willen weten, respectievelijk in de komende discussies daarover willen deelnemen, zijn uitgenodigd om hun reactie te geven en daarmee blijk te geven het gesignaleerde gemis ernstig te nemen. E-mail: egt.augeick@planet.nl

A.J. van EICK
Soest


Het is prettig om te zien dat ik niet de enige Nederlandse burger ben die het zat is dat de normen en waarden te grabbel worden gegooid. We leven volgens onze wetgeving in een democratisch land waar wij (de burgers) rechten en plichten hebben. Voor mijn gevoel hebben we een hoop plichten en worden ons door de politiek steeds meer rechten ontnomen (ook op gemeente niveau is dit het geval). De regerende partijen luisteren niet naar wat de bevolking wil. De dames en heren ministers trekken hun eigen plannen en durven te suggereren dat zei namens het hele Nederlandse volk spreken. Vervolgens worden die plannen ondanks protesten van de bevolking gewoon door de strot geduwd. Wij hebben deze personen macht in handen gegeven en helaas misbruiken zij de macht ten behoeve van het strelen van hun eigen ego. Zo zie ik het tenminste. En wie wil nu eigenlijk een groot Europa? Wordt dit straks ook door onze strot heengedrukt? Op justitieel gebied zou het wel goed zijn, want dan zouden de straffen die zouden moeten volgen op gepleegde misdaden ook in ons land hoger uitvallen.
Wel vind ik dat het leren en het handhaven van Normen en Waarden niet de eigenlijke taak van de overheid is. Het leven begint per slot van rekening in het gezin. Vrije opvoeding kan leuk zijn, maar duidelijk grenzen stellen over wat wel en niet kan binnen de samenleving blijft toch het belangrijkste in de opvoeding van de jeugd. Neem nou het fenomeen hangjongeren. Ik ben bijna 34 en ik verveelde mij vroeger nooit. In mijn jeugd gingen de jongeren naar sportclubs en gingen de ouders ook mee naar sportwedstrijden en andere aktiviteiten. Wij dachten niet aan het uithalen van rottigheid. Wij werden door onze ouders gestimuleerd om te studeren en wat te worden in de maatschappij. Vandaag de dag is dat duidelijk niet meer aan de orde (uitzonderingen daar gelaten). Ouders investeren geen tijd meer in hun kinderen en zij hebben het alleen nog maar te druk met zichzelf. Zo ontstaat een verrotte maatschappij. Willen wij weer een prettige samenleving hebben dan zullen we bij het opvoeden van de jeugd moeten beginnen.

Mirjam Cnossen
Zaandam


De tijd is blijkbaar rijp voor dit soort alternatieven. Reeds twee jaar hebben kleine organisaties de koppen bij elkaar gestoken in de DAVID-alliantie. Eind vorig jaar was het tijd voor de conferentie in Noordwijk, daarna voor de Milliano's "Iedere mens telt". Hoon en verguizing alom. Maar de geluiden worden steeds sterker. We gaan door!

Frans Leonard
's-Hertogenbosch


Dit manifest uit mij uit het hart gegrepen! Ik maak mij al jaren zorgen over de afbraak van onze maatschappij. Alles lijkt maar om geld te draaien. Cijfertjes... De zaken waar het in het leven werkelijk om draait bestaan kennelijk niet meer.
Dat de overheid allerhande staats'bedrijven' heeft geprivatiseerd heb ik altijd gezien als een teken van zwakte. Misschien moeten de 'heren en dames' politici die beweren dit land te besturen maar eens verplicht worden een stevig lesje maatschappijleer te volgen.
Het Marxisme is misschien – hetzij wel gemoderniseerd – nog niet zo slecht als wij ooit dachten.

Peter Beker
Hilversum


Erg goed, maar nu?
Zal met het verspreiden van het manifest de uitverkoop van de beschaving ook werkelijk stoppen, of is de stichting nog meer van plan? Overigens worden er in het manifest wel erg veel vingers op zere plekken gelegd zonder dat daarbij helder, concreet en overtuigend bij wordt aangegeven wat het alternatief zou moeten zijn. De markt kent zeker zijn tekortkomingen, maar evengoed voordelen. Het leveren van kritiek op de markt is makkelijk, aangeven waar het evenwicht tussen staat, samenleving en markt zou moeten liggen is stukken moeilijker. Ik constateer dan ook dat jullie voor de makkelijkste weg kiezen. Dat is op zich begrijpelijk, maar als jullie de uitverkoop echt willen stoppen zal toch echt aangetoond moeten worden hoe het beter kan. Dat ontbreekt nog teveel. Overigens hebben jullie mijn steun van harte, dit is dan ook bedoeld als opbouwende kritiek. Schets een werkbaar alternatief waar je de tegenstanders mee om de oren kan slaan en potentiele medestanders mee kunt overtuigen en over de streep kunt trekken.
Veel wijsheid, moed en kracht toegewenst in de strijd!

Mr. X


Het manifest:stop de uitverkoop van de beschaving is ook mij uit het hart gegrepen ook al ben ik het met een aantal te politieke statements niet eens.
De kern van het probleem zijn de mensen zelf. Eerst zullen eerlijke mensen met groot respect voor anderen en een sterk ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel de opinion-leaders en managers van deze wereld en vooral van dit land moeten worden. Dat kan alleen wanneer we terug gaan naar de basis en de jeugd maar vooral ook de hele samenleving weer gaan opvoeden en ze b.v. leren wat respect is voor anderen, dat oneerlijkheid ogenschijnlijk winst oplevert enz. enz. dus dat normen en waarden weer bekend en geaccepteerd zijn.
Binnenkort stuur ik U mijn bijdrage.

Richard.J.A. van der Linden
Aalsmeer


Een interesant artikel en uiteraard is het goed te zien dat meer mensen op willen staan om 'misstanden' onder de aandacht te brengen. Maar dat gebeurt natuurlijk al erg vaak (op het internet is meer te vinden dan te lezen)
Jammer dat je bij de aangesneden onderwerpen moet vragen of wij er nog wel iets over te zeggen hebben. De Nederlandse regering mocht niet eens beslissen of zij meededen aan de oorlog tegen Joegoslavie!!
Het lijkt mij dat de onderwerpen die in dit manifest aan bod komen pas op het tweede plan komen. Het eerste vraagstuk is misschien wel zelfbeschikkingsrecht.

Henk van de Buren
Eindhoven


Gelukkig zijn er nog meer mensen in Nederland die de zaken helder kunnen zien en zich niet laten verleiden door de nieuwe afgoden met de namen IK en ECONOMIE.
Mijn grote angst is echter wel dat het allemaal nog veel erger gaat worden als – zoals het er nu naar uit ziet – straks de VVD de grootste partij wordt. Ik vrees dat de "zwakkeren" (een veel negatiever woord dan dat ik het eigenlijk bedoel....) dan helemaal aan hun lot worden overgelaten.
Hoe dan ook: een goed initiatief dit manifest. Misschien zet het nog meer mensen aan het denken...

Edwin Brans,
Asperen


Er lijkt een beweging op gang te komen, die zich afzet tegen de mondialisering van de (nederlandse) samenleving. In Italie het zgn "slow food" als antwoord op de "snelle' amerikaanse happen.
Soms verzucht ik weleens dat het in Nederland economisch weleens wat minder zou mogen gaan. Voor rijkdom leveren wij namelijk solidariteit in. Het gebrek aan solidariteit in de samenleving uit zich in sectoren die geen geld opleveren op korte termijn: onderwijs, zorg en veiligheid.
Science Fiction lijkt werkelijk te worden!

Ruut den Daas
Krommenie


Hulde aan het manifest stop de uitverkoop van de beschaving.
Onder leiding van 7 jaar paars (lees pvda) die een pact met de duivel sloot in 1994 onder het motto stop het socialisme zo snel mogelijk is de totale afbraak ingezet.
Want de duivel (lees vvd en d66) zagen hierin de kans om bij alles wat nog enigzins gemeensschapszin had zo spoedig mogelijk te privatiseren,en in handen te krijgen van het grootkapitaal.
Onder leiding van Kok is het onderwijs alleen nog weggelegd voor een kleine groep (lees de welgestelden) die straks nog goed onderwijs kunnen betalen en gezondheidszorg.
Onder leiding van vvd,er Remkes is er geen betaalbare huurwoning meer in Amsterdam.
De werkgevers en huisbazen varen wel bij dit kabinet, hun aandelen trouwens ook.

Proletariers wordt wakker!, er wordt je dagelijks een grootkapitaal oortje aangenaaid en het einde is nog niet in zicht.
En denk niet het zal mijn tijd wel duren, ook jij kunt arbeidsongeschikt worden, geeft niet (is ook wat op gevonden) de commisie Donner is nu bezig met adviezen aan de regering om het werkgevers straks nog makkelijker te maken om van niet produktieven af te komen.
Misschien is dit een goed advies: Geef een euthanasiepil aan iedereen die zich niet meer zijn economische waarde kan bewijzen,dit lost het wao probleem in een klap op.
Leve de privatisering!!! en slaap zacht. (Wat zou Den Uyl hiervan gedacht hebben).

Willem
Amsterdam


Laat ik beginnen met me van harte uit te spreken, voor dit initiatief. Het is zeer bemoedigend om te vernemen dat mensen voelen, dat er iets ernstig mis is. Het wordt betonrot genoemd in het manifest, maar ik noem het liever kanker, omdat kanker ongemerkt groeit en pas als het te laat is de kop opsteekt. Bovendien is kanker een parasiet op het leven: Ambtenaren die niet weten waarvoor ze eigenlijk werken, mensen die niet echt meer weten wat ze willen, mensen die hun werk worden ipv zichzelf etc..

Toch mis ik ten ene male werkelijk heldere geluiden. Want de symptomen waar op wordt gewezen, problemen in het onderwijs etc.. zijn volgens mij meer het einde van een lang slopende ziekte. Die gebaseerd is op veel subtielere krachten.
De volgende zaken mis ik in het manifest, die volgens mij radicaal aangeven dat het een kwestie is van anders gaan denken:

  • Waarom wordt er niet gezegd, dat het afgelopen moet zijn met de verkoop en handel in menselijke arbeid, zodat arbeid weer een rechts-verhouding van mens tot mens kan worden?....
  • Waarom wordt er niet gezegd dat kapitaal, arbeid en grond geen bezit kunnen zijn, maar alleen aan iemand kunnen worden toevertrouwd met vakkennis, ipv tot machts-middelen verworden.
  • Waarom wordt er niet gezegd, dat werkgevers en werknemers een sociale onwaarheid zijn, zodat er medegewerkt kan worden aan een gezamelijk initiatief, door mensen met kennis van zaken?
  • Waarom wordt er niet gezegd dat het afgelopen moet zijn met het kinderlijke geruzie tussen werkgevers en werknemers, en de schijn blijven ophouden dat ze verschillende belangen hebben.Ipv dat ze gaan werken aan het gezamelijke belang en dat uit proberen te breiden.
  • Waarom wordt er niet gezegd dat geld geen produkt meer mag zijn, maar wederzijds vertrouwen, zodat de handelsbanken, initiatief financiers worden, die het niet in hun hoofd zouden halen, winst te slaan uit het vertrouwen in vakbekwame mensen, omdat geld al lang geen goud meer is?
  • Waarom wordt er niet gezegd dat het afgelopen moet zijn met het gedwongen schenkgeld (belasting) wat nog uit de romeinse tijd stamt, toen geld nog goud was, en er echt schenkgeld moet komen, onstaan uit de kracht van tot gelding geworden kapitaal?
  • Waarom wordt er niet gezegd dat het onderwijs, de minister volledig zou moeten negeren, en uit eigen vrij inzicht het onderwijs op vele manieren en pluriform zou moeten inrichten, zodat er weer vrij onderwijs kan komen en mensen weer eens wat anders van elkaar horen dan dat de een biologie in zn pakket had en de ander economie?
  • Waarom wordt er niet gezegd dat de problemen in de samenleving vooral een kwestie zijn van anders gaan denken, ipv weer het zoveelste partij-programma.
  • Waarom wordt er niet gezegd dat het afgelopen moet zijn met een centralistische samenleving en dat we toe moeten naar een samenleving waar het liberalisme de macht heeft in de cultuur, onderwijs en gezondheidszorg, democratie in de staat en het recht, en socialisme de macht heeft in de economie.
  • Waarom wordt er niet gezegd dat er wel wantoestanden moeten ontstaan als je vast blijft houden aan het denkbeeld dat de mens een hoger ontwikkeld dier is, want dan krijg je ook een dierlijke darwinistische samenleving van naar driften-bevrediging snakkende consumenten. De mensen krijgen de samenleving die past bij de gedachten over wat mensen zijn. Helaas zijn dat wel onze kinderen.

Dit om uw denken te prikkelen en hopelijk om u wakker te schudden. Zolang deze dingen niet tot hun recht komen en mensen echt vernieuwend over zaken durven denken, is het een krachteloos initiatief, dat verzand in de zoveelste uitgeknobbelde ideologie.
Ik hoop hiermee een bijdrage te leveren tot een werkelijk diepgaande discussie, die staat in de werkelijkheid.

Arjan Groenewoud
Leeuwarden

Lees meer (eerdere) reacties | Veel voorkomende vragen | Reageer ook op het manifest!