logo

Stop de uitverkoop van de beschaving

Reacties (4)


Ook ik ben het in grote lijnen eens met dit manifest. Wel denk ik dat om een breed publiek draagvlak te creeren er bij al die individuen in Nedeland een omslag moet plaatvinden in het denken. Daar kan dit manifest zeker zijn bijdrage bij hebben. En dan nu met elkaar nadenken over hoe het wel zou moeten! En hoe dat voor elkaar te krijgen, schouders er onder!

Cornelis Mijnders,
Arnhem


Voorbeeld van hoever m.i. het fenomeen relatiemarketing/rendementsdenken al is opgerukt:
Vanmorgen in VK een advertentie van Dunnet (Rotterdamse Computer firma): Bij aankoop van een pc twee kaartjes van Youp cadeau.
Weet Youp dit? Krijgt hij het publiek dat hij wil wel in de zaal?
Theater wordt in toenemende mate al gebruikt ten behoeve van de revitalisatie van binnensteden, citymarketing, een gunstig vestigingsbeleid voor het bedrijfsleven, de concurrentiepositie van steden onderling, etcetera... maar met deze bonusactie reduceert een computerverkoper (cabaret)kunst tot een (computer)randverschijnsel...: bij aankoop van een computer een printer cadeau, dan wel twee kaartjes voor Youp van 't Hek...
Wat wordt de volgende stimuleringsactie? Bij aankoop van een bordeelpas een kaartje voor Midsummernightsdream gratis?

Paul van Oort,
Schiedam


Ik heb het manifest gelezen en het vertolkt veel van de gedachten van zorg, die ik al lange tijd heb. Het is goed om te beseffen dat we in een samenleving allemaal, persoon voor persoon, verantwoordelijk zijn voor hoe die samenleving eruit ziet en welke waarden er in ere worden gehouden. Niemand van ons kan zich daar aan onttrekken.
Dit manifest wil ik dan ook ondertekenen en ik hoop vurig, dat het zo groot zal worden, dat de overheid daar wel naar zal móeten luisteren. En dat dit zal leiden tot een regering die gevormd wordt door mensen, die het in de eerste plaats gaat om ménsen; om het belang en het welzijn van álle mensen! En niet om geld, handelsbelangen en 'macht'.

J.H. Reijman Hinze- Verhoog
Amstelveen


Ik kan me hier helemaal in vinden, en deel dus de zorgen.
Als ik t.z.t. iets kan doen (al is het maar een handtekening plaatsen), dan hoor ik dat graag.

Ella Weisbrod
Bussum


Van harte ondersteun ik het manifest "Stop de uitverkoop van de beschaving".
Bij wat ik in onze samenleving zie gebeuren komen vaak de beelden in mij op van de torenbouw van babel en van de vervaltijd van het romeinse rijk: het bederf van binnen.
Ik hoop dat dit burgerinitiatief veel mensen tot bezinning zal brengen en dat er op den duur een andere categorie van machthebbers aan het bewind zal komen.

J.G.M. Geerts
Duivendrecht


Laten we niet verzanden in een droge discussie wat de juiste verbale constructie zou moeten zijn, met daarna gezever over de betekenis en de definitieve definitie...
Het gaat om het niveau van algemeen maatschappelijk welzijn:
a - "uitverkoop" staat prima voor het negatieve aspect om dat niveau omlaag te brengen.
b - "beschaving" staat prima voor het positieve aspect om dat niveau naar een hogere positie te brengen.
c - En "stop" staat voor de actie om het negatieve tegen te gaan..

Als de discussie zich dreigt te ontwikkelen over 'a' en 'b', dan komt er de zoveelste discussie over " hoe-het-zou-moeten-worden ".
Die discussie kan altijd nog. De eerste zou moeten gaan over "stop". Dat betekent, met welke actie hou je dat tegen ? Wat actie betreft, ben ik van mening, dat behalve als je revolutie moet maken onder een dictator, het minder effectief is om naar een 'massale' actie te streven. Ik vind, dat ik het beste meedoe aan het verminderen van de totale afvalberg, als ik zelf zo min mogelijk afval dump. Zeer locaal dus.
Voordat je wilt stoppen, moet je eerst weten Wat je wilt stoppen. Dat zou een reden kunnen zijn om het woord "Stop" voor alsnog te vervangen door "Ontmasker"... Eén van de technieken om dat te doen is een van mijn credo's :
Wantrouw zgn. vanzelfsprekendheden...
Voorbeeld : neem het begrip : verantwoordelijkheid... Voor het hogere management-kader in een bedrijf is dat een vanzelfsprekend excuus geworden voor hun hogere salaris, maar ze hebben daarmee dat begrip ontnomen aan de mensen in het 'lagere' kader, zodat die "alleen maar hun werk doen". Een situatie die uiteindelijk alleen maar kan leiden tot een 'sloppy performance', zeer korte-termijn-gericht, alleen om de 'baas' of daarna, de aandeelhouders tevreden te stellen. Elke werknemer moet het recht hebben om zijn/haar werk uit te oefenen met behoud van de verantwoordelijkheid, die daarbij hoort, aldus optimaal gebruikmakend van het eigen vakmanschap, zonder dat dat wordt over-ruled door allerlei 'uitverkoop'-mechanismes.
News-update : De KPN verhoogt het tikken-tarief drastisch met een zeer onduidelijk concurrentie-verhaal en de leden van de 2e kamer krijgen allemaal een gratis mobieltje. Nog even en we hebben een twee-deling kwa bereikbaarheid...

'nuff said. Sam Samshuijzen
Ederveen


Okee, uitverkoop en wanprestatie van Paars is hiermee vastgesteld. Ik denk dat menig burger het ermee eens zal zijn. Maar nu verder. Ik mis en misschien een heleboel andere burgers met mij het advies HOE DAN verder, HOE GAAN WE TERUG? Is het een idee vanuit het bestuur met een aantal voorbeelden te komen Hoe de urgentste problematiek kan worden opgelost zorg/onderwijs... of een begin maken met het oplossen van de problemen... Verder burgers oproepen te komen met voorstellen van problematiek en verbeteringsidee binnen de eigen omgeving en bv. een speciaal emailadres voor inzendingen. Deze inzendingen beoordelen en zonodig bijschaven om uitvoerbaar te maken en terugkoppelen indien mogelijk naar de inzender, evt. met extra hulpkracht ter uitvoering. Administratief bijhouden waar wat gebeurt en documenteren van succes? Dit stimuleert de initiatiefnemer en potentiele initiatiefnemers. Ik wil wel mee brainstormen.
Oja nog even dit. Freek kun jij niet een leuke show maken hoe de huidige ministers/staatssecretarissen van Paars zonder enige uitdrukking in het gezicht, van emotie of medeleven, de meest verschrikkelijke dingen aan de minder bedeelde medemens mededeelt of reageert op rampen en crises. Volgens mij kun je makkelijk een hele show vullen. Dit doende laat de burger inzien: Plaatje klopt niet bij verhaal. Gevoel tonen is beschaving.

Karin Bakker
Rijswijk


Is het land van de cowboys die denken dat de rest van de wereld koeien zijn al eens veroordeeld voor de vele smerigheden gedaan in Vietnam!!!
Zoals u weet is dat het meest geweldadige land(en) de enigste die de atoombom werkelijk (niet noodzakelijk) heeft gebruikt!!!
De Leiders daarvan hadden allang voor het tribunaal moeten verschijnen!!!

Stichting Studie- en Hulpgroep Sekten
W.Th.Edelbroek, voorzitter, onderzoeker
Swifterbant


Mooi stuk, dat over ' Paars Betonrot' . Maar hoe nu verder? Wordt de Nederlandse bevolking nu voor de eerstvolgende verkiezingen rijp gemaakt om Paars ' links' te laten liggen? Ik hoop van harte van wel. Succes in ieder geval.

J.M. Geurse
Amersfoort


En in het zicht van verkiezingen lijkt het even ergens over te gaan:
Dijkstal: "vooruit dan maar, een Basisziektekostenverzekering, maar arm en rijk een gelijke premie"
Melkert: "wat we altijd al wilden, een Basisziektekostenverzekering, maar voor arm een wat lagere premie".
En wat stellen Melkert en Dijkstal zich voor bij die Basisziektekostenverzekering??
Een verzekering die minimale ziektekosten dekt.
En voor het overige: "U verzekert zich maar bij, al naar gelang uw wensen, en... uw inkomen"
Een nieuw ziektekostenstelsel van Paars: Afbraak van de solidariteit, een alarmerende afbraak van de beschaving.

V. Mulder
Hengelo


Dit manifest heeft mij diep geroerd. Het geeft precies weer waardoor ik mij gedurende de laatste jaren steeds onbehaaglijker ben gaan voelen in deze maatschappij. De keerzijde van onze rijkdom wordt alom niet gezien, en als die al wel gezien wordt, wordt ze maar al te graag genegeerd. Ik hoop van harte dat dit manifest als een lopend vuur door het land gaat en het inwendig vuur van veel mensen zal aanwakkeren.
De mensen die van het manifest zeggen dat het "puberaal geleuter" of "baarlijke nonsens" is, hebben natuurlijk recht op hun mening. Maar mijn mening is dan dat hun belevingswereldje wel heel erg bekrompen is, namelijk die van: "zo lang het mij maar goed gaat, gaat het vanzelfsprekend iedereen goed. En als het jou niet goed gaat, nou ja, dan is dat jouw probleem, niet het mijne, dus daar hoef ik mij geen zorgen om te maken. Na mij de zondvloed".
Nogmaals, een prachtig initiatief, en ik hoop dat het daar niet nij blijft. Ik hoop vooral dat het parlement, onze beoogde volksvertegenwoordigers weet u wel, er door wakker wordt geschud (maar ik heb geen illusies in dezen).

Rudolf H. Smit
Dalfsen


Ik ben het eens met het manifest en ik hoop dat veel burgers zich hierbij aansluiten.
Het is een van de grootste schande van een zich, eens socialistisch noemende partij (PvdA) dat die aan de maatschappelijke verloedering meewerkt. De VVD had zich geen betere coalitiegenoot kunnen wensen. Weg met Kok, die zich alleen nog druk lijkt te maken om het huis van oranje te behouden!
Succes!

Henk John,
Broek en Waterland


Voorbeeld van de gevreesde uitverkoop: In Bunnik heeft het college van B&W de Raad voorgesteld over te gaan tot sluiting van muziekschool en zwembad en drastische inkrinmping van de biblioteek. Hun motief: de gemeente krijgt zeer vaal minder geld van de rijksoverhrid voor het uitvoeren van opgelegde taken.
Bewoners van Bunnik zijn over dit bezuinigingsvoorstel uiterst ontevreden en kwamen massaal naar de openbare commissie-vergadering waar twee uur lang 25 insprekers – waaronder kinderen – ieders volle aandacht kregen. Hun motief: sluiting van deze voorzieningen betekent afbraak vanhet sociaal culturele leven in onze dorpen, voor jong en oud. En, erger nog, het snijdt kinderen en jongeren af van kansen zich voor te bereiden op een gevarieerd en zinvol bestaan, het belet veel ouderen zelfstandig te blijven recreëren.
Tal van activiteiten worden door de burgers ondernomen om het Gemeentebestuur tot andere, betere gedachten te brengen. Ondersteun onze pogingen door een e-mail te sturen met uw mening over zo'n gevaarlijke bezuinigingsoperatie Adresseer uw post aan info@bunnik.nl, t.a.v. College B&W en leden van de Raad van de gemeente Bunnik. We houden u op de hoogte van de gevolgen van uw steun. Alvast bedankt!

Mart Kellerman-Boonstra
Bunnik


Dit manifest heb ik met verbazing maar ook als een bevestiging op mijn ervaringen als bejaardenverzorgster gelezen, ook bij ons in Vlaanderen is de problematiek zeer groot rond verzorging, vooral de selectieve verzorging. Hoe meer de zogenaamde beschaving toeneemt hoe meer het asociaal gedrag toeneemt, maar de verbetering kan alleen maar bekomen worden als de vaste waarde van een gezin terug geherwaardeert wordt, wanneer onze kinderen weer leren in het gezin waardering hebben voor elkaar en gaan rekening houden met elkaars behoefte, dan zal dit zich ook gaan uiten in de maatschappij. Maar mijn ervaring is dat wij ons teveel vastpinnen op de telloorgang van onze jeugd terwijl ik geloof dat zij, de bejaarden en gehandicapten, de meest vereenzaamde mensen zijn van de maatschappij, mijn mening is wanneer iedereen voor zijn eigen deurtje veegt de gehele wereld netjes wordt. Deze uitspraak heb ik mijn kinderen meegegeven, en drie van de vijf zijn in de verpleegkunde gegaan!
!! Een warme thuisbasis kan wonderen doen !!

Tinny Rosiers
Wilrijk, België


Zowel in de markt als in de overheid wordt steeds meer gepraat over zogenaamd vraag gestuurd organiseren en dienstverlenen. Maak de relatie tussen klant en dienstverlener een interactieve dienstverleningrelatie op basis van zelfsturing en partnership tussen beide. Geen afhankelijk makende zorg door de overheid en geen eenzijdig winstbejag van bedrijven.
Achter dit prima streven zit de erkenning dat organisaties nu nog vooral aanbod gestuurd werken op basis van hierarchische beheersing door regels. Dit maakt dat organisaties nog nauwelijks zinvolle relaties kunnen aangaan met klanten. Die zinvolle relatie staat niet voorop in de markt en ook niet in de non-profit/overheid. Voorop staat in de praktijk het beheersen van anonieme problemen en werkprocessen.
Waaruit blijkt dat? Kort geleden schreef iemand een artikel over de 'intensieve menshouderij' als analogie met de intensieve veehouderij. De WAO: ruimen van mensen, etc. (komisch en vooral tragisch) Langzaam komt er een nieuw denken op dat uitgaat van duurzaamheid, beheer, zingeving in contrete situaties in plaats van 'uitmelken', beheersen, etc. Koop 'scharrelvlees', etc., iets duurder maar wel zinvoller!
Juist de toenemende individualisering maakt het mogelijk dat dat nieuwe denken werkelijkheid wordt en er een nieuw dominant besturingssysteem ontstaat dat uitgaat van zelfsturing en partnership. Elke beweging terug naar het verleden is een beweging naar oude verhoudingen. Ik heb liever een beweging vooruit naar nieuwe verhoudingen op basis van eeuwige waarden: respect, eerlijkheid, vertrouwen, etc.
Leuk om deze week te lezen dat een commissie van wijze mensen, waaronder Winsemius, een advies heeft gemaakt in opdracht van mw. Jorritsma, met als motto: de BV Nederland is dood, leve de maatschap Nederland! Past veel beter, gaat uit van onze kracht en van vertrouwensrelaties.
Mijn dagelijks werk is het begeleiden van dit soort processen in organisaties en ik ben een tijdje geleden gepromoveerd op 'van hierarchie naar zelfsturing en partnership' ondertitel: beter presteren door management als dienstverlening in een op zelfsturing gebaseerd besturingssysteem, een onderzoek bij koploper organisaties. Ik weet dat het kan en hoe goed dat werkt, ik weet ook dat het nog maar net begonnen is en veel mensen nog rondlopen met een oud wereldbeeld van hoe markt en overheid zouden moeten werken. Een wereldbeeld van de sociale wereld van organisaties (top-down beheersing, etc)dat niet meer klopt met hun zelfsturend zelfbeeld (inclusief gelijkwaardige volwassen relaties, geen baas-ondergeschikte relatie als verkapte ouder-king relatie, kom nou!). Wat mij betreft krijgt de filosoof Arnold Cornelis een standbeeld voor zijn baanbrekende werk op dit gebied.
Waar zo'n vijfhonderd jaar geleden Copernicus het fysieke wereldbeeld op z'n kop heeft gezet met de stelling: de aarde draait om de zon! past nu de stelling: organisaties draaien om partnership tussen zelfsturende mensen, klanten en dienstverleners! Niet meer de sturing van buiten-af, maar de sturing van binnenuit word dominant, en hoe je vanuit die optiek kunt organiseren is nog nauwelijks doorgedrongen. Dat je zo'n systeem ook heel goed veilig kunt maken evenmin, o.a. door mediatie en onafhankelijke arbitrage als partners er niet uitkomen.
In de praktijk kun je al heel goed zien in koploperorganisaties hoe dat werkt en hoeveel energie dat oplevert! In profit en in non-profitorganisties.

Rob Land
Houten


Ik hoor in heel veel reacties op het manifest de roep naar actie. Ook ik ben bereid om mijn stem te laten horen aan de Nederlandse regering. Wanneer organiseren jullie een demonstratie? Zo'n ouderwetse in de trant van de zo rustig verlopen demonstratie tegen de kernwapenwedloop. Hier was ik ook bij aanwezig en dat heeft toch ook zijn vruchten afgeworpen. Ik lees iedere dag het nieuws op teletekst en wat je daar over de geldverkwistende Nederlandse overheid leest word je helemaal ziek van en dan zou je zo Nederland willen ontvluchten. Vooral de 3 ton kostende bedrijfsauto van Premier Kok en de 1.4 miljoen jaarlijkse toelage die Maxima krijgt door met "Onze" koninklijke prins te trouwen is mij een doorn in het oog. Laat ze dat door ons zuur verdiende geld maar aan betere doeleinden besteden zoals de gezondheidszorg en het onderwijs. Want zegt men niet altijd: Het kind heeft de toekomst! Maar wat voor een toekomst heeft Nederland nu nog?! We glijden af naar een steeds wordende hel en een heel groot dieptepunt. Weg met de monarchie en weg met het huidige geldverkwistende en egoistisch egotrippende kabinet. Normaal bezig ik niet van die opruiende taal maar om heel eerlijk te zijn zit het mij allemaal tot hier!!!

Mirjam Cnossen
Zaandam


Als of we in een roes van voorspoed zijn gestopt met nadenken, verwoordden de initiatiefnemers van 'Stop de uitverkoop beschaving'.
Ziende blind zeg ik. We zien van alles om ons heen gebeuren, maar het is zo ontzettend veel waar we ons zorgen over moeten maken, dat we niet weten hoe we tegen de berg moeten opklimmen. Vooral niet in ons eentje.
Ik kan wel janken als ik lees over de erbarmelijke toestanden in de bejaarden- en verzorgingstehuizen. Dit zijn nota bene de mensen die ons land rijk hebben gemaakt en die het verdienen om met respect, dankbaarheid en liefde behandeld te worden. Maar nee, stank voor dank. En een pilletje van Drion van de minister om hen te verlossen uit de ermbarmelijke situatie als hun leven geleefd is. Dat pilletje is puur een luxeprobleem, voor als je in de situatie zit om keuzes te kunnen maken. Een schande.
En dan de scholen. Zelf heb ik bijna mijn eerste jaar (er op of er onder-)jaar afgerond. Ik ben redelijk goed begeleid en ik heb dus geluk gehad, vooral gezien de omstandigheden waarin we momenteel verkeren. Vorig jaar werden de kinderen nog niet naar huis gestuurd, maar dit jaar is het wekelijks 'raak'. Er zijn geen leraren meer te vinden die zo'n baan graag accepteren. Als ik van te voren had geweten dat het zo zwaar was geweest, was ik misschien ondanks alle goede wil en een hart vol van idealisme, toch maar liever het bedrijfsleven ingestapt. Slapend rijk worden is best wel prettig, niet dan? Ik heb het niet over hardwerkende ondernemers die geen subsidie krijgen voor hun bedrijf. Ik heb het over ondernemers die zichzelf en een paar geldwolfvriendjes de schat aan het eind van de regenboog toeŽigenen, terwijl die schat voor de werknemers van de onderneming bedoeld is. Die zichzelf jaarlijks 12,5% erbij geven en dan miljoenen guldens op jaarbasis verdienen.Ik kan niet begrijpen, dat ze niet genoegen nemen met wat minder. Wat ik helemaal al niet kan begrijpen is, dat ze met behulp van miljoenen of misschien wel miljarden guldens overheidshulp zijn geholpen en nu vanwege hun zogenoemde concurrentiepositie Nederland – en de werknemers van Nederland – de rug toekeren.
Er is nog veel meer waar ik me druk over kan maken. Te veel. Maar ik ben ook ziend blind. Druk met het leven, de roes van het leven. Bang om acties te ondernemen.
Maar, nu we met meerdere gelijkgestemden zijn, wil ik die oogkleppen graag af doen en ziende ziend worden.

Nora Seghier, groepsleerkracht
Hilversum


Tja, het manifest. Mooi, erg Waar ook, maar goed... De ontwikkelingen die tot de zobedoelde "uitverkoop van de beschaving" hebben geleid, de aanjagers ervan, die schakel je niet zo maar even uit. De hogere economische krachten, die krijg je niet onderuit; het inkomen dat de toppers zichzelf bedelen bijvoorbeeld. Maar ook de rolmodellen die dezen zijn voor de mindere goden onder ons; de MBO account-managers e.a. Maar ook het concept van beleggen, speculeren, dat zoiets maatschappelijk wordt geaccepteerd, dat zegt eigenlijk genoeg voor een... buitenaardse antropoloog. (Buitenaards, omdat heel de wereld gelardeerd is van de dominant-westerse opvattingen van economie).
En alles, werkelijk alles zit om deze werk-werk-werk-mentaliteit heen gebouwd. Met media, marketing/reclame en automatisering als geraamte en spieren die dit alles ondersteunen en mogelijk houden, maken en uitbouwen.
Hoe moeilijk wordt de ethiek als je als weldoorvoede caberatier extra zorg kunt bijkopen voor je zieke dierbare...
Ik deel het manifest, eigenlijk met heel mijn hart, maar het is te laat. De verlogo-isering van de samenleving is al jaren aan de gang, en we doen er allemaal aan mee. Klein en groot, bewust of onwetend want gebruikend, iedereen. Zelfs een beweging als NoLogo ontkomt niet aan dezelfde principes als waar zij tegen ageert. Of de SP die met huis-aan-huismailings en standjes in drukke winkelstraten conceptueel niet anders doet.
Als velen zich dat nu wat meer realiseren, dan komen we pas ergens. Je moet niet tegen het systeem ingaan, dat is zo vast als een huis komen te staan met de economische opgang na WO II. Beter is het systeem te gebruiken, dezelfde processen te omarmen, maar een extra lading aan mee geven.
Communityvorming, of "neo-verzuiling" is al aan de gang, met het internet. De individualisering van de jaren negentig, waar het Stop-de-Uitverkoop om te doen is, wordt op dit moment rechts ingehaald door met name het internet waar one-or-more-topic gelijkgestemden elkaar zoeken en vinden. Hoe valt dit maatschappelijk te gebruiken?
Een bedrijf maakt een product kwalitatief tegenwoordig net zo goed tegen dezelfde kosten als de concurrent. Ook personeel en plaats van aanbieding maakt steeds minder uit. Meer en meer gaat het om het verhaal wat je eromheen vertelt; om de emotie die je eraan meegeeft. Mensen voelen zich thuis bij jouw product. Auto's is een uitgesproken en een al wat ouder voorbeeld hiervan.
Je zou bijvoorbeeld bij privatiseringen het aankomend nieuwe bedrijf kunnen opleggen naast winstdoelstellingen onverbloemd te laten werken aan een maatschappelijk doel. En naast de regelmatige rekenschap die ze afleggen aan de aandeelhouders, doen ze dat ook voor hun altruistische doel aan hun klanten. Hun community. Niet goed? Stapt de klant gewoon naar de concurrent; de rest is immers toch hetzelfde.
Consumentisme dames en heren, dat zou nog wel eens de Verlichting van de post-Moderne Tijd kunnen worden. Gorbatsjov en Bill Gates hebben geen idee hoe heilig ze zijn. In het jaar 2301.

Richard Reekers, initiatiefnemer www.etld.nl
Nijmegen


Wat ik nog mis is de uitverkoop van de sociale werkplaatsen, hier werken de beschadigde werknemers en minder begaafde mensen. Ook hier is het tegenwoordig zo (eigen ervaring ) dat als je een irritatie of klacht heb je mag opdonderen, oprotten of oppleuren. Dit noemen ze dan begeleiding naar het vrije bedrijfsleven. In mijn geval is het echter zo dat de werkgever hier niet aan mee wilde werken. Lees een wetboek hierover en er staat in dat werknemers die niet meewerken worden gestraft. De praktijk wijst uit dat de werkgevers het gewoon niet kunnen.

Anoniem
Vlaardingen


De 12e juni was een goed bedoeld onhandig begin. Je kritici uitnodigen om jouw hartekreet af te branden is gewoon teveel van het goede. We willen de uitverkoop stoppen; geen halve maatregel dus. Dan zullen we ook een duidelijke stap moeten doen in het verder vorm geven in organisatorische zin van het initiatief en uitgangspunten formuleren. Maar dan wel aansprekend geformuleerd en wat afstand nemen van het academische. Ik verwacht dat de oude politieke stromingen zich zelf zullen overleven. Alleen de VVD zal nog wel een tijdje blijven rondzingen; de andere stromingen zullen opgaan in leefbaarachtige initiatieven. Mijns inziens is er plaats en ruimte voor een nieuwe denkrichting die uitgaat van een houding in het leven die overeenkomt met de idee achter de actie "stop de uitverkoop"... Wat mij betreft zal die denkrichtig ook gevoed worden door een spirituele kijk op de mens en zijn leven.

Jan van der Leest
Utrecht


Het Manifest, samen met het antwoord op de reacties van de lezers, geeft een kijk op het verwordingsproces van onze beschavin, die ik verregaand kan delen. De diagnose raakt ongetwijfeld aan de kern van het geschetste ziekteproces.
Nu nog de ontbrekende therapie. Er bestaan blijkens de reacties ook elders verwante initiatieven en activiteiten. Bundel die, om te beginnen! En dan zit er vervolgens tenslotte toch weer niets anders op dan politieke macht verwerven om de therapie tot werking te brengen: ongetwijfeld een probleem op zich, juist omdat de politiek in dit verwordingsproces naar gevreesd moet worden al te veel landgenoten van zich heeft vervreemd... Misschien nog geen vicieuze cirkel, maar die dreigt wel!

Jan van Nispen
Middelburg


Het manifest snijdt interessante punten aan, maar helaas maken de meeste mensen zich niet druk om de misstanden die in het manifest worden besproken. Hoe hoger het bruto nationaal product is, des te meer streven de burgers van een land naar rijkdom. Anders gezegd: we zijn niet allemaal rijk maar we willen het allemaal wel worden. En de zwakken in onze samenleving staan in de weg want we moeten belasting betalen om hen in leven te houden (= minder geld voor ons).
Vaak stemmen kiezers dan ook uit een vorm van egoisme: als partij x de kiezer vertelt dat mensen die het wagen om naar Nederland te vluchten en gebruik te maken van onze gastvrijheid en tolerantie (die zij in eigen land veelal ontberen), makkelijker uit Nederland moeten worden gezet, dan zal de kiezer op die partij stemmen. Want we maken ons druk om onze veiligheid en ons woongeluk dat verstoord zou kunnen worden door al die asielzoekers die in krappe, onluxueuze campinghuisjes 'mogen' verblijven van ons.
Op het moment dat we erachter komen dat een gezin als gevolg van de nieuwe Vreemdelingenwet op straat wordt gezet, vinden we het vervelend. Maar wij hebben hard gewerkt voor onze welvaart, 'zij' hadden maar ergens geboren moeten worden.
Cynisch mensbeeld? Misschien, maar ik hoop wel dat mensen snel zullen inzien dat zolang wij streven naar materieel succes voor onszelf en geen zin hebben om mensen te steunen die de pech hebben dat zij niet in staat zijn om genoeg geld te verdienen, in binnen- en buitenland, de ontevredenheid zal toenemen en de solidariteit zal afnemen.
'De maatschappij, dat ben jij!' is een Veronica-achtige slogan die we moeten veranderen in: 'De maatschappij, dat zijn wij!'.

Ana Karadarevic
Rotterdam


Wij kunnen ons helemaal achter de tekst van het manifest scharen, willen op de hoogte blijven, zijn bereid een bijdrage te leveren en een volkspetitie te tekenen.

Ellen Schippers en Peter Kouwenberg
Amsterdam


Precies!

Frank van Helvoirt


Het manifest schildert ontwikkelingen die ook mij verontrusten. Ik geloof niet in de keuze markt of maatschappij. De marktgeleide econonomie/productie deugt niet, de door staat of al te centraal geleide economie echter evenmin. Dat heb ik op twee manieren heel persoonlijk ervaren.
(1) Het instorten van de oosteuropese economieeen (en het bekend worden van het ethisch failliet) heeft mij geleerd dat al te veel vertrouwen in een 'overheid'of al te veel centrale sturing ernstige problemen (verdeling rijkdom/armoede, milieudreigingen,gebrekkige democratie, oorlog/wapenproductiearproblematiek) niet oplost.
(2) Aan de andere kant trekt mij meer markt achtige mechanismen in het onderwijs en gezondheidszorg aan: meer keuze bij behandelingen en tussen behandelaars door aanbieders die zich waar moeten maken (concurrentie), een werkelijk aanbod op waar leerlingen mee leren of waar clienten om vragene en niet het aanbod wat al jaren instellingen beschikbaar hebben.
Op basis van wat 'we' willen aan beschaving, zorg, educatie, rechtvaardigheid, etc. en dat realiseren door wie dat het beste kan (markt, overheid of een mix) lijkt mij een beter alternatief.

Martin van 't Klooster


Ik ben het zeker eens met het feit dat de maatschappij veranderd, ik denk ook dat dit inherent is aan een maatschappij. Dit manifest heeft inhoudelijk ook zeker gelijk, toch vraag ik me af wat nu precies het doel hiervan af. Natuurlijk is een maatschappelijke discussie altijd goed, en die is ook zeker ontstaan. MAAR veranderd de maatschappij hiermee ook??? Nee natuurlijk niet!!! Iedere realistisch mens ziet dat zaken genoemd in het manifest toch zullen doorontwikkelen (in de ogen van het manifest: verslechteren) Mijn mening is dan ook probeer vanuit de realiteit te denken en niet vanuit een ideologische gedachte de realiteit te ondermijnen. Kijk het leven gaat toch wel door en de wereld gaat ook door. Je moet zeker kritisch zijn, maar dingen terugdraaien?? Nou ik weet niet of dat zo verstandig is.
Ik sta persoonlijk achter een marktwerking, ik denk alleen dat het meer verantwoordelijkheden van de mensen eist! Dan kan het werken, en ik ben er echt van overtuigd dat het kan werken. Laat inderdaad de profiteurs van de marktwerking (de beter bedeelden) betalen voor de sociaal minderen. Dit lijkt mij een hele goede gedachte en zou veel bindender karakter krijgen dan wanneer je het de overheid weer zou moeten laten oplossen. De priemende vraag blijft dan?? Kan een Nederlandse samenleving dat inderdaad aan en in de toekomst kan een EUROPESE samenleving dit aan want daar gaan we natuurlijk naar toe dat lijkt me onomstotelijk.

Jasper Diekema
Rotterdam


Met de val van de Berlijnse Muur op 9 november 1989 besloot men tevens de Nutsbedrijven te laten vallen, dwz. te privatiseren. De Nutsbedrijven, waaronder elektra, gas, water en het spoor, waren begin 19e eeuw opgericht, om iedereeen te voorzien van het hoogstnoodzakelijke. Onderwijs behoorde, naast gezondheidszorg als primaire voorzieningen om een ieder te voorzien van het hoogst noodzakelijke. Ook Huisvesting mag daartoe aangerekend worden.
We zijn echter in het Wilde Westen beland, waarin het "Recht van de sterkste" weer de maat is geworden en ik voorspel, dat het nog veel erger wordt. Nog even en we slaan elkaar dood voor een dubbeltje. Geld is de norm, solidariteit is straks alleen nog te vinden in de Dikke van Dale. Heel triest allemaal. Ik sta achter het Manifest.

Hans Stoop
Bolsward


perfect stuk!!!
let maar niet op dat geleuter van die nieuwe rijken en "paarsen". die hebben de laatste jaren niets goeds toegevoegd, alleen maar afgebroken

H. Meijer
Vlaardingen


Hier ben ik blij mee. Niet met de uitverkoop, maar met het manifest tegen de uitverkoop van de beschaving. Ik vreesde al, soms ook bij mezelf, dat we dat allemaal normaal zouden gaan vinden, dat je wel moest neerleggen bij de "geest van de tijd" en bij die van het onbeschaamde rijkworden, maar godzijdank zijn er toch weer mensen die hun mond niet houden en zo'n manifest opstellen. Ik doe mijn best, vooral onder oudere mensen, om aandacht te krijgen voor dit manifest en vooral de inhoud daarvan.

Frits Groeneveld
Baarn


Als business consultant bevind ik me voortdurend tussen mensen die economisch belang zwaarder laten wegen dan de, vaak met minachting benoemde, 'softe factoren'. Dat het creëren van waarde voor een onderneming op meer gebieden betrekking heeft dat het verhogen van winsten komt, ondanks het modieuze 'maatschappelijk verantwoord ondernemen', nog amper op bij de verantwoordelijke bestuurders.
Met een ongeneeslijk zieke zoon en een vrouw die werkt als Alpha-hulp, kom ik vrijwel dagelijks in aanraking met onze 'zorgzame samenleving', die zo zorgzaam is dat mijn zoon, als onrendabele investering, niet eens wordt geaccepteerd door ziektenkostenverzekeraars, en dat ongeneeslijk zieke mensen twee jaar moeten wachten op hulp in hun leefomgeving. Als MR-lid van een school voor speciaal onderwijs zie ik de gevolgen van het Persoonsgebonden Budget en het huidige onderwijsbeleid van de overheid (voor zover daarvan sprake is) al met angst en beven tegemoet. De hypocrisie van de overheid grenst aan die van de middeleeuwse kerk. Het land is gevuld met NIMBYs. Overheidsdiensten (bijvoorbeeld de Belastingdienst) werken met een gebrek aan efficiëntie dat zijn weerga niet kent, maar aan de andere kant is er geen geld voor zaken die er echt toe doen. Het wordt hoog tijd dat de overheid wordt aangesproken op het feit dat haar verantwoordelijkheden verder gaan dan het monitoren van het financieringstekort.

Jo Jansen
Breda


Eindelijk! Ik ben het volkomen eens met de inhoud van het manifest. Al lang maak ik me zorgen over de achteruitgang van de democratie in dit land. De totstandkoming van de Europese Unie verergert dit proces. Er is geen openbaarheid meer van bestuur. De beslissingen worden in het geheim genomen en van bovenaf gedicteerd. Op Europees en nationaal niveau. Denk maar aan de aanschaf van de "Victory Boogie Woogie" van Mondriaan. De hele tweede kamer wist niets van het onderonsje tussen Zalm en Kok. Om maar een van de vele voorbeelden te noemen.
Jarenlang leek er geen tegenstem te zijn. Politici en bestuurders konden ongestraft hun gang gaan. Ik stond erbij en ik keek ernaar: het onderwijs, de zorg, noem maar op, alles is in de uitverkoop. Daarom ondersteun ik dit manifest en hoop ik dat het hier niet bij blijft. Jullie kunnen op mijn bijdrage rekenen bij (hopelijk) volgende stappen!

Margriet Vreuls
Leiden


Ik onderschrijf dit manifest volkomen!

R. Mom
Leiden


Totaal mee eens! De incompetentie van de Nederlandse overheid is niet meer te bewijzen, de Nederlandse bedrijven draaien steeds slechter, de koningin streeft steeds duidelijker naar extreem rechts, etc.
Maar de manier waar jullie het presenteren vind ik een beetje ouderwets. Het laat me denken aan die Franse revolutionaire Arlette Laguiller, die dezelfde klachten heeft sinds de jaren 70; iedereen vindt haar zeer sympathiek, maar niemand neemt haar serieus.
Volgens mij, het eerste wat jullie moeten doen, voor dat jullie een petitie naar Kok sturen, is het Nederlandse volk informeren. Een van de redenen van het actuele verval is dat 80 procent van de Nederlanders geloven dat alles goed draait, dat het erger is aan de andere kant van de grens. Dat is helemaal niet waar: Nederland is het meest rommelige land van de EU. Wanneer het volk het gerealiseerd heeft, dan zullen de politici naar jullie luisteren.
Het wordt wel gigantisch werk, veel succes.

Philippe Lechevallier
Almere


Raakt de kern van de problemen die we de komende tijd moeten oplossen. Daarnaast een kanttekening: het zou kunnen dat twee dingen meer dan tot nu toe moeten worden onderscheiden: het dilemma markt en collectieve sector enerzijds, en anderzijds, dat we hoe langer hoe meer boekhoudkundige noties gebruiken om alles te waarderen. Ook de overheid en de collectieve sector is de penningmeester tegenwoordig de baas.
Een goed onderscheid tussen deze twee verschijnselen geeft misschien meer duidelijkheid dan te roepen dat uit markwerking automatisch volgt dat de kortzichtige boekhouders de baas worden.

Ruud Soudijn
Amstelveen


Ik ben het helemaal eens met de oproep van Marijnissen om een levenspil in te voeren. inderdaad, laten we er mooie, vrolijke boel van maken voor onze ouderen!!
Ik meen dat de overheid inderdaad een grote voorbeeldfunctie heeft met haar wetten, financiele verdeling en niet te vergeten, haar rechtspraak. Als iemand veroordeeld wordt omdat hij een inbreker in zijn eigen huis een pak slaag heeft gegeven, ja dan doe je een stapje terug met je betrokkenheid, ik wel.
Dat van die levenspil, schitterend idee vind ik dat, het lijkt een beetje op mijn gevoel dat er voornamelijk lelijke dingen in het nieuws worden gebracht en amper iets over goeie, creatieve, warmhartige dingen die er óók plenty gebeuren.

A. Steltenpohl


In grote lijnen eens. Het roer moet om. Het gaat er daarbij niet eens zozeer om om de grote graaiers aan de top van de ondernemingen te stoppen. Deze lieden zijn niet te stoppen. Het besef moet doordringen dat de zo gewenste zelfverrijking door lagere directe belastingen bijv. niets uithaalt als de publieke sector steeds kleiner wordt, want dat is collectieve verarming. Per saldo wordt er geen winst gemaakt. Door de afnemende solidariteit wordt de rekening echter bij de beneden modalen gelegd, die niet in staat zijn uit eigen middelen voor supletie te zorgen als het nodig is.

A. Boering
Noordwijk


Heel goed! ik verheug mij dat er meer mensen zijn in dit land die zich zorgen maken over de huidige situatie.
Ik ben al jaren bezig met een strijd tegen de verloedering van ons erfgoed in het algemeen en dat van het 17-de eeuwse Amsterdam in het bijzonder. Ik ben lid van een clubje dat ageert tegen wanstaltige en meestal illegale reclame aan monumentale gevels. Resultaat miniem. (zie Damrak/Rokin/Spuistraat )
Inmiddels is het vuil op straat het vuil aan de gevels gaan overheersen en ondanks geruststellende woorden van Jelle Kuiper is er geen grip op te krijgen. Waar ik ook naar toe reis, het ziet er altijd schoner en verzorgder uit dan in de Randstad. De vervuiling van de randstad is volgens mij ook een blijk van een teloor gegane/gaande beschaving.
Ik kom dit item in jullie manifest niet tegen en vroeg mij af of dit iets is waarvan jullie zeggen : ja dat hoort er ook bij.
Over oorzaken van de verloedering, de gevolgen en wat eraan te doen heb ik het een en ander op schrift staan.
Hoop iets van jullie te horen.

Karien Maas
Amsterdam


Ik wil even reageren op m.n. die mensen die kritiek leveren op het manifest, omdat er geen concrete oplossingen zouden worden aangedragen door de auteurs.
Maar is dit manifest niet vooral een oproep aan iedereen, die zich iets aantrekt van het onderwerp, om mee te denken, discussieren en vooral ook te DOEN? Zou het niet bijzonder arrogant zijn van deze auteurs om te beweren dat zij een blauwdruk voor de ideale maatschappij hebben? Want is dat niet juist wat funest is geworden voor het zgn. Oostblok-socialisme? Zijn het namelijk, net als ons, niet doodgewone stervelingen, met individueel net zo veel/weinig verstand en gevoel als wij? Maar als we met zijn allen op zoek gaan, al is het met vallen en opstaan, naar nieuwe wegen, dan heeft dit manifest toch al een hoop nut gehad? Of niet soms...

John
http://www.propellerlounge.com
Den Haag


Bij deze betuig ik mijn steun aan het initiatief "Stop de uitverkoop van de beschaving".
Als jeugdbeschermer / gezinsvoogd, werkzaam bij Bureau Jeugdzorg Utrecht (gedurdende de afgelopen 20 jaar) heb ik de afbraak van de publieke sector van nabij mogen meemaken. Ik noem alleen maar even het (recent, noodgedwongen) sluiten van de vele groepen bij de opnemenede voorzieningen in de regio Utrecht – onderbetaling groepsleiders – en het teloorgaan van buurt en clubhuiswerk, streetcornerwork etc. Hierdoor komen jongeren en kinderen in sociaal zwakke milieus steeds meer in het gedrang.
Chapeau voor de opstellers van het Manifest en voor "de elf" die dit onderschrijven. Ik sluit mij aan.

Hans Biemond,
Utrecht


De discussie moet worden gevoerd op scholen. Met name voortgezet onderwijs. De jeugd van nu moet doordrongen worden van deze gedachten en gelegenheid krijgen om hierover gezamenlijk te praten en na te denken.

Nannie de Nijs Bik
Dongen

Lees meer (eerdere) reacties | Veel voorkomende vragen | Reageer ook op het manifest!